Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD VILDENBERK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Vildenberk

situační nákres

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 28. 12. 2007
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Vildenberk stával na ostrohu vybíhajícím nad soutok dvou potoků severovýchodně od Pozořic. Přístupová cesta vedla nejprve údolím Koválovického potoka, aby vzápětí vystoupala podél severní fronty hradiště na zarovnanou plošinu, ležící severovýchodně od hradu. Z těchto míst, kde se patrně nacházelo hospodářské zázemí, vedl most přes velmi široký a hluboký příkop do předhradí. To mělo tvar nepravidelného oválu s osami 48 a 31 m, což s ohledem na velikost celého hradu nebylo mnoho. Ze zástavby předhradí se nic nedochovalo s výjimkou útržku metr silného základu hradby na severu a plytké terénní deprese na západě. Boční strany předhradí chránil val a 15 – 18 m široký okružní příkop, táhnoucí se směrem na jihozápad a obíhající i celý vlastní hrad. Ten byl přístupný z předhradí po mostě přes příkop široký 30 m, ještě dnes 9 – 12 m hluboký. Rozměry dvojdílného vlastního hradu byly ohromné: délka činila 137 m a šířka 21 – 37 m. Užší bylo vstupní čelo, v jehož čele se dochoval mohutný suťový pahorek – snad pozůstatek bergfritu. Jak vypadala zástavba menší, výše položené části vlastního hradu za hypotetickým bergfritem, nelze – i s ohledem na její narušení těžbou kamene – za současného stavu poznatků určit. Rozlehlejší zadní část byla položena o něco níže. Tvořilo ji zhruba obdélné nádvoří s obvodovou zástavbou na jihu a západě; v nádvoří je dodnes patrná hluboká jáma, patrně památka na dávno zasypanou studnu.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu Vildenberka se do současnosti dochovalo výrazné, svými rozměry úctu vzbuzující reliéfní modelování. Na hradišti roste les.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy