Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD VLČINEC
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Hrad Vlčinec
Kraj: Královéhradecký
Okres: NA Náchod
Pověřená obec: Náchod
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Zámek Náchod - dochovaný
Tvrz Studnice - dochovaný
Tvrz Třtice - zaniklý
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 15. 7. 2010
Název objektu:
Vlčinec
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
 
Adresa objektu :

Zaniklý hrad Vlčinec, napozemku parc. č. 249, k.ú. Žďár nad Metují, Žďár nad Metují, 549 55

Hrad Vlčinec - zbytky zdiva v zadní části hradu
Pokud by mohla existovat nějaká soutěž o nejužší český hrad, pak by byl Vlčinec horkým kandidátem na vítězství. To je však také patrně jediná přednost, kterou může hrad, jehož dějiny jsou nedílně spjaty s blízkou Policí nad Metují a jehož zánik spadá do doby husitských válek, současníkům nabídnout. Pohyb po nepříliš dobře dostupném, úzkém a srázném hradišti, na němž se navíc nedochovaly téměř žádné zděné pozůstatky, může naopak návštěvníkovi činit jisté potíže.
Historie objektu:
Kdo a kdy hrad Vlčinec založil, není známo a ani pro rámcové datování potřebný archeologický materiál není k dispozici. A. Sedláček přišel s hypotézou, že hrad byl vystavěn těsně po r. 1341, kdy břevnovští benediktýni rozšířili polické panství až za Petrovice a Dřevíč. První výslovná zmínka o Vlčinci pochází z r. 1366, kdy se - pokračování zde
Popis objektu:
Hrad Vlčinec stával na ostrožně nad soutokem Metuje a Pěkovského potoka u Petrovic. Srázný, částečně skalnatý hřbet ostrožny je mimořádně úzký (někde nedosahuje šířky ani 10 m!), což zásadně determinuje podobu hradu, o níž však mnoho nevíme. Na severu, mezi dvěma širokými šíjovými příkopy, leželo předhradí, na němž se - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy