Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad LIŠKŮV HRAD
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Liškův hrad

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 14. 4. 2012
Exteriér, stavební vývoj:

Takzvaný Liškův hrad stával na plošině západně od cesty spojující Mítov s Hořehledy. Na jihu a jihozápadě byl chráněn prudkým svahem k Mítovskému potoku; východní sousedství hradu je nečitelné z důvodu odtěžení lomem, který však samotný areál v podstatě nezasáhl. Jednodílný areál vejčitého půdorysu s osami 50 a 35 m byl po obvodu obehnán – s výjimkou strmé jižní a jihozápadní strany – hlubokým příkopem a před ním vyhozeným valem. Obvodová fortifikace na eskarpní straně příkopu byla pouze dřevěná s výjimkou severní strany; tam bylo totiž skalní podloží tak tvrdé, že příkop nebylo možné vylámat v dostatečné šíři a proto zde stavitelé navršili další, byť méně subtilní násep. Přístupová cesta vedla z planiny na severu podél východního ramene okružního valu a překračovala příkop na jihovýchodě v místech, kde se postupně snižující val vytrácí. Hradní budovy jsou v terénu rozpoznatelné jen částečně. Za hlavní stavbu, snad věžovitého charakteru, lze pokládat stavení na ploše 8 × 8 m v jihozápadní části nádvoří, po němž zůstalo viditelné předělení do dvou prostor a zahloubený vstup. Z další budovy zůstala kamenná podezdívka na jihu, která určuje její půdorys 8 × 5 m. Jiné známky zástavby už na hradišti sledovatelné nejsou.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z Liškova hradu se do současnosti dochoval mohutný val, hluboký příkop a nepatrné stopy zaniklých staveb. Lom, který jeho existenci už naštěstí neohrožuje, se dotýká východních partií areálu.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy