Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Povolit zobrazení
Hrad NOVÝ HRAD U ADAMOVA
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Nový hrad u Adamova

situační nákres

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 2. 10. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Nový hrad vznikl na táhlém ostrohu v meandru řeky Svitavy, v místě obléhací pevnůstky Uhrů jihovýchodně od Starého hradu. Na severní a jižní straně přeťaly ostrožnu dva příkopy, které vymezily mezilehlý hradní areál o půdorysu zhruba pětiúhelníku s osami 43 a 50 metrů. Přístupové cesty od Blanska a Olomučan se spojují na východním konci jižního příkopu. Spojená cesta pak prochází tímto 27 metrů širokým a 23 metrů hluboký příkopem a na jeho západním konci se stáčí podél západní fronty hradu k severu, kde se prudce lomí do protisměru. Nad přístupovou cestou se na východě a západě nacházejí plošinky, jenž byly původně opevněny fortifikacemi lehčí konstrukce. Vstupní brána do jednodílného areálu je dostupná po padacím mostě přes severní příkop, výrazně užší než příkop jižní. Má podobu obdélného, původně zřejmě věžovitého stavení, vysunutého výrazně do příkopu. Stěžejní obrannou stavbou Nového hradu byla 10 – 12 metrů vysoká plášťová zeď s ochozem na koruně, jejíž šířka kolísá od 2 do 5 metrů. Původní pozdně gotická zástavba se od dnešní výrazně lišila. Současné hradní budovy – včetně všech tří věží – buď pochází až z 19. či konce 20. století, anebo byly v těchto dobách alespoň výrazně upraveny. Tak čtverhranná budova vedle brány po levé ruce příchozího nebyla původně věží – tou se stala až na sklonku 20. století. Relativně nejvíce koresponduje s původním středověkým stavem obdélná budova na západě, dnes sevřená mezi dvěma věžemi z 19. století. Podsklepená stavba byla obytná, palácem však zřejmě nebyla. Tuto funkci nejspíš plnila prostorná, dnes již zcela zaniklá budova vyplňující prostor nádvoří při obvodové hradbě na jihu a částečně i jihovýchodě. Poblíž ní je historickými prameny doložena dnes zcela zasypaná hradní studna. Nějaká, nejspíš hospodářská zástavba přiléhala i k lukovitému oblouku plášťové hradby na severovýchodě.

 
Interiér:

I když se na Novém hradě nacházejí zastřešené místnosti, o původním interiéru příliš hovořit nelze. Usuzuje se, že hradní budovy mívaly ve středověku přízemí a dvě nadzemní patra. Vzhledem k razantním stavebním zásahům z 19. a 20. století je původní podobu vnitřních, převážně plochostropých prostor obtížné rekonstruovat.

 
Současný stav:

Nový hrad stojí v jihovýchodní části ostrohu v meandru řeky Svitavy severně od Adamova; ostroh je dnes “provrtán” tunelem železniční tratě. Areál hradu není nikterak rozsáhlý. Vstup do něj vede od severu po padacím mostě přes šíjový příkop; druhý, ještě mohutnější příkop se nachází pod hradbou na jihu. Vstupní brána je střežena vrátnicí, původně věžovitou. V nádvoří stojí dvě budovy (z nichž malá jižní vznikla na troskách zcela zmizelého paláce) a tři novověké věže. Z nich patrně návštěvníka nejvíce zaujme jihozápadní, která má polygonální půdorys. Na hradních ochozech jsou rozmístěny repliky děl.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy