Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad NOVÝ HRAD U KUNRATIC
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Nový hrad u Kunratic

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 29. 11. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Nový hrad stával na ostrohu nad Kunratickým potokem severozápadně od Kunratic. Byl sice typickým hradem doby krále Václava IV. – tj. zbudovaným mnohem více se smyslem pro přepych a nádheru než jako pevnost –, přesto se však jeho stavebníci pokusili zajistit jej proti případnému útoku důkladněji, než bývalo za Václavovy éry zvykem. Důvodem tohoto počínání byl zřejmě rostoucí neklid ve společnosti v době těsně před vzplanutím husitských válek. Přístup ke hradu vedl po ostrožně od severovýchodu. Hrad o půdorysu nepravidelného pětiúhelníku se tyčil za šíjovým příkopem, jenž měřil necelých 18 m do šířky a byl téměř 9 m hluboký. Proti směru přístupu se areál, jehož delší osa měří asi 70 m, obracel ostrou hranou budovy, jejíž zdivo dosahuje síly 2,5 m. K této jakési obdobě břitu přiléhala na severu drobná věžovitá brána, jíž se vstupovalo do parkánu tvořícího severovýchodní frontu hradu. Parkán byl sevřen mezi vnější průčelí paláce a hradbu, ve svahu pod níž byl ještě navršen val. Téměř na konci parkánu, při východním nároží paláce se cesta zlomila v pravém úhlu na jih a po mostě přes krátký a úzký obezděný příkop vústila druhou věžovitou bránou do nádvoří. Tomu dominoval již zmíněný palác, založený na půdorysu obdélníku o rozměrech 23 × 8,5 m. Palác byl věžovitý a podsklepený, do jeho suterénu se vcházelo po schodišti při nádvorním průčelí. Proti směru přístupu – a tím i případného útoku – se palác obracel svým kratším průčelím, což je možné považovat za jeden z užitých obranných prvků. Podobu ostatní, převážně obvodové zástavby hradu nelze za současného stavu poznatků rekonstruovat.

 
Interiér:

Interiéry hradu se nedochovaly. Z dochovaným pozůstatků a archeologických nálezů o jeho paláci víme, že měl sklep zaklenutý lomenou valenou klenbou a že jeho nadzemní podlaží byla rozčleněna do tří vnitřních prostor. Objevené architektonické články, zejména římsa a konzoly krbu, ukazují na vnitřní vybavení podobné jako na jiném Václavově hradě – Točníku.

 
Současný stav:

Z Nového hradu se do současnosti dochovaly především zbytky paláce, druhé brány a mohutný šíjový příkop; z ostatních staveb zůstaly jen velmi skromné zbytky. Na temeni ostrožny před hradem se nachází unikátně dochované relikty obléhacího tábora Pražanů z ledna 1421.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy