Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Povolit zobrazení
Pevnost PEVNOST JOSEFOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Pevnost Josefov
Kraj: Královéhradecký
Okres: NA Náchod
Pověřená obec: Jaroměř
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Hrad Veselice - zaniklý
Zámek Kuks - nepatrné pozůstatky
Tvrz Velký Třebešov - dochovaný
Tvrz Městec - zaniklý
Zámek Ratibořice - dochovaný
Hrad Rýzmburk - výrazné pozůstatky
Tvrz Třtice - zaniklý
Tvrz Studnice - dochovaný
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 8. 2. 2017
Název objektu:
Josefov
 
Ostatní názvy:
Ples - Josefstadt
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
Cenné exteriéry
 
Adresa objektu :

Pevnost Josefov, Rudé armády 109, Josefov, 551 02

tel.: +420 491 812 343
Pevnost Josefov - letecký pohled na pevnost od jihu
Východočeská pevnost Josefov je skvělým příkladem novověkých obranných systémů, jejichž objevení si vynutila rychle klesající schopnost klasických středověkých fortifikací odolávat čím dál ničivějším účinkům stále se zdokonalující obléhací techniky v 16. století. Architektonická propast mezi posledními hradními opevněními ze 16. století a pevnostními fortifikacemi století 17. a 18. je na pohled velká, při hlubším rozboru se však dospěje k závěru, že stěžejní principy aktivní obrany, uplatněné již na některých královských hradech 13. století či na hradech doby husitské, kde se již dokonce setkáváme s prvními zemními fortifikacemi, jsou zachovány; rozdíl spočívá v hloubce rozpracovanosti nových systémů a velkém územním rozsahu novostaveb, jenž jsou určeny pro velmi početné posádky. V případě pevnosti Josefov ještě upozorňujeme na pozoruhodný podzemní systém chodeb, který je svou podobou a rozsahem unikátní i v evropském měřítku.
Historie objektu:
Vojenské prohry Marie Terezie měly pro Rakousko za následek ztrátu Slezska spolu se třemi významnými pevnostmi – Kladskem, Nisou a Svídnicí. Proto nakonec rozhodl císař Josef II. o výstavbě dvou pevností nových – Terezína a Plesu –, které měly zajistit ochranu rakouských hranic proti Prusku. Základní kámen pevnosti Ples, od r. 1793 zvané - pokračování zde
Popis objektu:
Za stavební místo císařské pevnosti Josefov byly zvoleny rozlehlé parcely při soutoku řeky Labe s Metují, jihovýchodně od města Jaroměře. Aby vůbec mohla být získána obrovská plocha, na níž se pevnost rozkládá (266 ha!), musela být odstraněna starší vesnice Ples, která v těchto místech stávala, ba bylo nutné přistoupit k rozsáhlým - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy