Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
TERMINOLOGIE - SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Lomnice

zámek - dochovaný

Zámek Lomnice

 
 
Historismus
 

Obecně termín označuje v podstatě jakékoliv opoždění (survival) nebo spíše úmyslný návrat (revival) ke starším slohovým etapám či fázím. Prakticky již renesance je určitým druhem historismu, návratem k antické architektuře, stejně jako klasicismus. Vedle těchto základních proudů se však v detailech objevoval historismus v dějinách evropského umění v souvislosti s restaurováním památek, kdy někdy bylo přímo požadováno stylové sjednocení a přizpůsobení původnímu dílu (konformismus), jindy (také v Čechách na počátku 17. století) a snad ještě častěji bylo historismu využíváno v politickém či ideovém významu. Nejvýraznější historismus 18. století v Evropě, český gotizující barok, se od pozdějších historismů odlišuje velkou invencí a tvůrčím přepracováním formálně gotického článkoví v duchu dynamického baroka. Tento proud se ovšem logicky omezil na sakrální architekturu a do stavby zámků nepronikl. Až ve 2. polovině (v Čechách koncem) 18. století se začínají objevovat historizující (v drtivé většině gotizující) stavby odpovídající nastupujícímu romantismu jeho melancholii a nekritickému obdivu k historii. Objevují se vedle dalších romantických stavbiček, antických chrámků, čínských pavilonů, tureckých minaretů a využívají pouze formálního aparátu gotiky bez přejímaní podstaty (tektonické struktury, vytváření hmoty atp.). Do této kategorie patří ještě i Místodržitelský letohrádek v Praze, který je, přes svou neobvyklou velikost, přece jen romantickou zahradní stavbou. V užším smyslu se tímto názvem označuje rovněž umělecký styl 2. poloviny 19. století, hledající inspiraci v historických slozích, gotice, renesanci a posléze i v baroku (viz neogotika a neorenesance). V zásadě se tyto slohy vystřídaly po sobě, jak odpovídalo jejich dějinnému průběhu, ale do určité míry probíhaly i vedle sebe, až nakonec toto období skončilo jakýmsi slohovým zmatkem neoromantismu. Některé národy se totiž k určitému slohu stavěly vstřícněji a také obecné povědomí ovládla jednoduchá schémata, podle kterých sakrální architektuře odpovídal gotický styl, divadlům renesanční či barokní (rokokový), muzeím, obrazárnám renesanční, stejně jako bankám, kde však nesměla chybět mohutná sloupová architektura. V dnešní době je význam této dlouho přehlížené architektury naopak zase poněkud přeceňován.

 

VYHLEDÁVÁNÍ TERMÍNŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy