Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
TERMINOLOGIE - SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Humprecht

zámek - dochovaný

Zámek Humprecht

 
 
Manové
 

Lidé za určitých podmínek vázání k hradu přesně vymezenými služebními povinnostmi. Manové vlastnili určitý majetek, který jim byl jejich lenním pánem udělen v léno, nebo který mu v léno odevzdali. Děli se na many robotné a ušlechtilé (služebné). Prvá skupina pečovala o každodenní provoz hradu či byly její povinnosti svázány s lovem ať již konkrétní službou, či chovem loveckých psů apod. Mezi robotnými many nalezneme i hrnčíře, lidi jejichž povinností bylo starat se např. o ložní prádlo apod., na vše mohlo být pamatováno do nejmenších drobností a některé povinnosti mohly být značně kuriózní. Mezi křivoklátskými robotnými many nalezneme např. povinnost pěstovat nejjemnější otavu pro královský prevét či chytat zpěvné ptactvo pro potěšení královny, nebo známého ohnivce, který při jízdách českých králů na říšské sněmy měl před panovníkem zapalovat místa, jimiž král projížděl, což mu dovolovalo jeho právo. Povinnosti manů ušlechtilých (služebných) byly čistě vojenského charakteru, ať již se jednalo o službu na hradě či především o jeho obranu v případě potřeby. Tito manové byly šlechtického původu a jejich sídly byly většinou tvrze či rezidenční dvory v okolí. Stále na hradě bydlící manové byli výjimkou. Manové podléhali zvláštní jurisdikci a manové ušlechtilí měli vlastní manský soud i vedení písemností. I postavení robotných manů bylo ve srovnání s normálními poddanými výhodnější. Manské systémy zajišťující hrad se mohly rozprostírat na území okolo hradu, ale jednotlivá manství mohla být i značně vzdálena. Rozměry takovéhoto systému mohly být obrovské, např. Křivoklátský sahal od Žatce až na Berounsko. Manské povinnosti mohly být převáděny od jednoho hradu k druhému (stalo se tak např. při založení Karlštejna, k němuž se dostali manové zaniklého hradu Kamýka nad Vltavou). Manské systémy charakterizují velké královské hrady od dob posledních Přemyslovců, od 14. století jsou spíše výjimečně doloženy i u některých hradů šlechtických.

 

VYHLEDÁVÁNÍ TERMÍNŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy