Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
TERMINOLOGIE - SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Zlenice

hrad - výrazné pozůstatky

Hrad Zlenice

 
 
Městský hrad
 

Hrad situovaný ve městě. Běžně užívaný termín je vlastně nesprávný, protože jako městský hrad by měl být označován hrad založený městem nebo hrad, který je v jeho majetku. Tak tomu v Čechách (např. na rozdíl od italských městských států) nikdy nebylo a hrady ve městech náležely vždy vrchnosti. V případě královských měst tedy králi, biskupských biskupovi a poddanských feudálům. Pro měšťany představovaly vždy velmi nežádoucí a mnohdy až nebezpečný prvek. Zvláště u královských měst spolu s růstem možností měšťanské samosprávy a oslabováním její bezprostřední závislosti na králem dosazené úředníky, narůstaly snahy o získání nepohodlného hradu do majetku města a jeho následnou likvidaci. To se ve většině případů již od 14. století dařilo, a tak městské hrady obecně náležejí mezi naše nejhůře dochované hradní stavby. Mnohdy zanikly prakticky beze stop a jako samostatná urbanistická jednotka se udržely spíše výjimečně (např. Kadaň, Písek, Domažlice atd.). Většina královských městských hradů vznikla za posledních Přemyslovců, ve velké vlně zakládání měst. Se šlechtickými městskými hrady se setkáváme spíše výjimečně od průběhu 14. století. Nejkvalitnější ukázky patrně představují Soběslav či Úštěk. Městský hrad mohl vzniknout i přestavbou objektu jiného účelu, např. kláštera (Kolín).

 

VYHLEDÁVÁNÍ TERMÍNŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy