Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
TERMINOLOGIE - SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Košumberk

hrad - výrazné pozůstatky

Hrad Košumberk

 
 
Ornament
 

V širším smyslu název pro jakýkoliv nekonstruktivní výzdobný prvek doplňující architekturu. Pro každé slohové období je charakteristický odlišný typ výzdoby stejně jako hojnost jejího výskytu. Renesance užívala ornament umírněně, výzdoba se prakticky omezila jen na kamenné články a na interiéry, někdy se však bohatá výzdoba objevuje ve sgrafitu. Větší použití ornamentálních prvků na fasádách lze spojit až s vrcholným barokem a s rokokem, kdy se dokonce objevují i volně, nezávisle na architektonických detailech (oknech, portálech). V klasicismu se výzdobných prvků zase užívá velmi střízlivě, na rozdíl od nadcházejícího období historických slohů. Renesanční architektura většinou přebírala dekor odvozený z výzdoby klasických sloupových řádů, především velmi jemné akantové rozviliny. Severské země tuto výzdobu obohatily o svébytné neklasické prvky. Byl to předně pobíjený ornament (beschlagwerk), jehož název je odvozen od podoby vykrajované desky (kůže, látky) přibité na pevný podklad, dále zavíjený ornament (rollwerk), mající obdobný vzhled. Druhý ornament však plně nesplýval s podkladem, ale jeho volné, jakoby rozervané konce se stáčely do volut. Severský původ má pravděpodobně i tzv. boltcový ornament, typický pro rané baroko, oblíbený zhruba do roku 1680, než ho vytlačil akant. Ten později doplňovala široká stuha, postupně se zužující do pásky, která již jako samostatný prvek ovládla ornamentiku kolem roku 1720 a až do poloviny století byla převládajícím motivem. Kolem poloviny století však ji doplňovala často mřížka a mušle, která v podobě rokaje ovládla ornamentiku v následující etapě. Současně přicházejí různé ornamenty inspirované cizokrajným uměním, především dálněvýchodním (chinoiserie). Koncem století se opět objevil střízlivější (a často pravoúhlý) dekor luisézu, v němž převládaly motivy vavřínových listů, často spletených do věnců. Znovu se tehdy staly módní puklice, dlouho před tím charakterizující nástup raného baroka. Geometrická ornamentika, užívaná i v renesanci, se stala typickou i pro klasicismus, kdy se však objevují i další motivy převzaté z antického stavitelství (především palmeta). Romantismus upravil konstruktivní prvky gotického původu do dekorativních motivů (příznačné je hlavně jejich zdrobnění), historismus pak pochopitelně využíval všech typů ornamentu charakteristických jak pro renesanci, tak pro baroko a rokoko.

 

VYHLEDÁVÁNÍ TERMÍNŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy