Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
TERMINOLOGIE - SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Radná

tvrz - zaniklý

Tvrz Radná

 
 
Předsunutá bašta
 

Samostatná dělostřelecká opevnění blokující výšiny v okolí hradu. Nutnost stavby předsunuté bašty vyplynula z rozvoje obléhacího dělostřelectva v 15. století, v důsledku něhož se pro mnohé starší hrady staly výšiny v okolí, v době vzniku hradu ležící mimo dostřel, smrtelným nebezpečím. Nejstarší předsunuté bašty na okolních návrších vznikaly v 70. letech 15. století. Konkrétní podoba, výstavnost a vybavení předsunuté bašty se řídily konkrétní situací, možnostmi a nároky stavebníka a kolísaly od jednoduchých zemních opevnění až po náročné zděné objekty. Předsunutá bašta v nejnáročnější variantě připomínala malý samostatný hrádek či tvrz. Její výbava odpovídala dlouhodobému pobytu posádky, mohla mít i vlastní kuchyni (Hluboká). Podle geomorfologických a z nich vyplývajících funkčních souvislostí se předsunuté bašty rozpadají do tří skupin. Prvá blokuje ostrožny či úzké hřebeny. V jednoduchých případech bývají takovéto předsunuté bašty okrouhlé, většinou však mají spíše podélný charakter. V úspornější variantě zástavbu tvořily sruby. U zděných předsunutých bašt bylo výhodné buď celý areál nebo hlavní objekt protáhnout v mohutný břit. Nejnáročnější variantu tvoří centrální bateriová věž obklopená vnějším ohrazením, do něhož je zavázána ubikace posádky, jejíž plochá střecha byla dalším palebným postavením těžkých děl. U druhé skupiny předsunutých bašt nebezpečnou oblast představovala planina, na jejíž hraně se nejčastěji nacházely. Proti této planině se zvláště zemní předsunuté bašty obracejí obloukovitou křivkou umožňující dokonalé postřelování předpolí, zatímco na straně k hradu nenalézáme žádné opevnění. Setkáváme se i se zcela okrouhlým řešením s hradem spojeným zákopovým krčkem. Předsunutou baštu mohl obíhat mohutný příkop a mohla obsahovat i složitější zástavbu např. se zděnou věží. I u této varianty mohly vzniknou velmi náročné objekty připomínající malý hrad. Třetí skupinu tvoří bašty vrcholové. Poněkud odlišnou a doposud nezpracovanou skupinou jsou patrně o něco starší bašty předsunuté směrem pod hrad podél přístupové komunikace či určené ke kontrole cest. Může jít o okrouhlé nebo čtverhranné věže. Ve výjimečném případě mohla mít takováto věž ještě vnější opevnění, nebo bašta získat podobu hrádku.

 

VYHLEDÁVÁNÍ TERMÍNŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy