Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
TERMINOLOGIE - SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Dvorec

tvrz - zaniklý

Tvrz Dvorec

 
 
Přemyslovský lovecký hvozd
 

Lesnatá oblast ve středním povodí řeky Berounky v západní části středních Čech (dnes převážně v okresech Rakovník a Beroun, částečně pak Kladno; Rokycany a Plzeň-sever), představující jakési srdce knížecích a později královských držav v Čechách. Původním centrem oblasti byl knížecí lovecký dvorec ve Zbečně a snad i původní Křivoklát, .hradiště, jehož polohu ani podobu doposud neznáme. Na počátku 13. století centrální funkci získal Hlavačov a okolo něj se rozvíjející osídlení v širším prostoru Rakovníka. Po založení Týřova přešlo na tento hrad vůdčí postavení a mezi ním a starším Hlavačovským centrem vznikl v hvozdu osídlený, dodnes patrný odlesněný pás s vesnicemi. Pro antipatie Přemysla Otakara II. k Týřovu došlo za jeho vlády k definitivnímu přesunu centra na velkoryse dostavovaný Křivoklát, který pak dal celému hvozdu i dodnes užívané jméno (Křivoklátsko, Křivoklátské lesy). Za jeho vlády byla též oblast rozšířena směrem na východ o území, která dříve patřila k Tetínu, který jako centrum přemyslovské hradské správy v předcházející době dosloužil. Tato východní část byla zajištěna hrady Nižborem, Jenčovem a Tetínem. V Přemyslovském loveckém hvozdu ve 13. století postupně vznikla nápadná kumulace nejstarších královských hradů (v prvé polovině Hlavačov, Týřov, Angerbach, Džbán, Křivoklát, Jivno, v druhé pak Nižbor, Jenčov a Tetín). Oblast, jejíž život byl organizován v rámci manských systémů centrálních hradů, si svůj význam a výjimečné postavení podržela po celý středověk, jak dokládá i její rozšíření Karlem IV. a zastoupení jejích hradů v Majestas Carolina. Od roku 1970 jsou hrady v Přemyslovském loveckém hvozdu předmětem systematického studia a výzkumu. Ten přinesl poznatky klíčového významu především pro poznání nejstaršího horizontu české královské architektury a každodenního života a hmotné kultury hradu jako sociálního prostředí.

 

VYHLEDÁVÁNÍ TERMÍNŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy