Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
TERMINOLOGIE - SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Lamberg

zámek - dochovaný

Zámek Lamberg

 
 
Typ hradu
 

Základní popisná jednotka ke klasifikaci a třídění hradů, tvořená na základě různých kritérií. Tzv. čistý typ hradu představuje abstrakci z většího počtu konkrétních navzájem podobných případů. Hrady zařazené do určitého typu tedy vykazují zákonitě určitou variační šíři pohybující se okolo čistého, ideálního typu hradu. Ten není strnulým normativem, ale jevem proměnným a vyvíjejícím se v prostoru i čase. Typologická stanoviska mohou být velmi různá podle toho jaké Základní kriterium je při klasifikaci zvoleno. Naše bádání o hradech nejprve užívalo třídění podle geomorfologické situace (např. hrady výšinné, nížinné, vodní, skalní, ostrožné, vrcholové apod.). Další třídění vycházelo z osoby stavebníka (např. hrady královské, šlechtické, biskupské apod.). V potaz byla v naší literatuře brána i další kriteria, např. geografická, stavební manýry či typického detailu, nápadné části, celkového obrysu apod. Všechny tyto typologie nesplňují (s výjimkou geomorfologického třídění stále užívaného jako pomocné deskripční) obecné podmínky vyplývající ze zákonitostí vývoje typu a nejsou již pro svůj zavádějící charakter užívány. Základem současné hradní typologie je typ dispoziční. Pod tímto názvem chápeme výskyt (i absenci, eventuálně četnost) základních prvků hradní dispozice a jejich prostorové uspořádání. Tyto vztahy nejlépe charakterizují kvalitu a vývoj hradní architektury a lze je použít i pro řešení otázek chronologických a kvalitativních, jak názorně ilustrují výsledky studia českých hradů v posledních letech. Základy typologického studia evropských hradů položil na počátku 30. let německý archeolog Carl Schuchhardt. U nás na něj navázala ve svých pracích i Dobroslava Menclová. Dnešní pojetí hradní typologie je součástí komplexní metodiky studia českých hradů vypracované na počátku 70. let. Vyčlenění hradního typu nutně vyžaduje určitý počet jedinců schopných typologického třídění, nejlépe novostaveb. Proto je v současnosti zákonitě hradní typologie rozpracována především pro 13.-14. století. Starších hradů je u nás tak málo a jsou tak navzájem odlišné, že vypracování typologie neumožňují. V pokročilejším 15. století zcela převažovaly přestavby starších hradů. Některé názvy hradních typů mají tradiční charakter a nejsou nejšťastnější. Představují vžitý terminus technikus a ne definici obsahu. Při používání typu je určující jeho definice, nikoliv podoba názvu. Klasickou ukázku představují např. hrady bergfritového typu či blokové dispozice, jejichž názvy by mohly budit mylný dojem, že do nich náleží jakýkoliv hrad obsahující bergfrit, či jehož objekty tvoří jakýkoliv blok.

 

VYHLEDÁVÁNÍ TERMÍNŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy