Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
OSTATNÍ OBJEKTY
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Konopiště

zámek - dochovaný

Zámek Konopiště

 
LOKALIZACE NA MAPĚ:
 
 
Bývalý klášter s kostelem sv. Bartoloměje (Moravský Krumlov)
 

Významná architektonická památka v Moravském Krumlově. Založení kláštera spadá do druhé poloviny 14. století. Povolení ke stavbě vydal papež v Avignonu 2. 2. 1354 pro řád Augustiniánů. Chrám byl součástí komplexu budov a hlavní chrámová loď byla dlouhá 53 m. Roku 1423 v době husitských válek byl klášter opuštěn a stavby byly pobořeny. Řeholníci se do něj vrátili až roku 1450, ale páni z Lipé byli v té době příslušníky Jednoty bratrské a tak Augustiniáni opět klášter opustili. Roku 1624 odkoupil tehdejší panství Gundakar z Lichtenštejna včetně zbořeniny kláštera (za tisíc zlatých). Za tři roky zde vystavěl kolej a odevzdal ji Piaristům. ti zde pět let vedli latinskou školu. V roce 1658 připadly stavby Paulínům. Při požáru města roku 1682 klášter i kostel vyhořely. V roce 1701 byly obě stavby sice obnoveny, ale kostel byl již vystavěn menší a nižší - v barokním slohu. Dodnes jsou však na půdě kostela patrny zbytky klenby a gotických oken. Maxmilián z Lichtenštejna dal v levé straně kostela vystavět kapli Panny Marie a v ní hrobku pro sebe a svou manželku. 17. května 1786 byl klášter císařem Josefem II. zrušen. Budovu zakoupil pan Holub z Tulešic, který zde měl krátce výrobu harasových stuh. Poté sloužily budovy kláštera jako byty. Kostel byl ponechán pro služby boží. Interiér kostela pochází z roku 1701 - je barokní. Na hlavním oltáři je umístěn obraz sv. Bartoloměje od J. Gutweina a obraz Kristovy hlavy, který daroval papež Sixtus V. kardinálu Farnesovi. Po pravé straně je oltář Tří králů a sv. Jana Nepomuckého (z roku 1570), vlevo oltář sv. Tekly a již zmíněna kaple P. Marie, kaple sv. Pavla - v níž jsou fresky znázorňující smrt opata kláštera a vzkříšení Lazarovo. Průčelí kůru je rovněž zdobeno freskami. Před kostelem stojí barokní sousoší Ecce homo z roku 1695. Poslední úpravy kostela probíhaly od r. 1990 a 1993 kdy byl klášterní kostel opět otevřen. V bývalém klášteře je sídlo MěÚ Moravský Krumlov.

 

VYHLEDÁVÁNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 
VÝPIS HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ V OKOLÍ DO 15 KM
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy