Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
OSTATNÍ OBJEKTY
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Zvíkov

hrad - dochovaný

Hrad Zvíkov

 
LOKALIZACE NA MAPĚ:
 
 
Kostel sv. Jakuba staršího (Boskovice)
 

První archivní záznam o existenci kostela je z roku 1346, základy kostela jsou kladeny do ranějšího období. Jde o pozdně gotickou původně třívěžovou stavbu poznamenanou několika požáry a následnými úpravami, vedenými zejména kolem r. 1500 Ladislavem z Boskovic. Ladislav Velen z Boskovic (1455 – 1520), jeden z nejvzdělanějších šlechticů své doby, opustil vysoké církevní úřady, aby se mohl ujmout správy rodového majetku, vystavěl kostely v Boskovicích a Chornici, radnici v Boskovicích a zámek v Moravské Třebové, kde ponejvíce přebýval. Boskovickému kostelu věnoval i luminovanou Boskovickou bibli z let 1414 – 1417, uloženou dnes v Univerzitní knihovně v Olomouci. Do roku 1786 se u kostela i pohřbívalo (jen rynkovní občané a vrchnostenští úředníci), zbytky hřbitovního zdiva na západní straně kostela jsou patrny dodnes. Čtverhranná hlavní věž kostela s hodinami a zvony byla původně vysoká 60 m, dnes po požáru a provedených přestavbách dosahuje výšky 41 m, doplňuje ji malá věž zvaná sanktusová. Hlavní vchod do chrámu je zdoben portálem, ve štítu má dvojitý zlacený cyrilometodějský kříž, po stranách jsou umístěny sochy věrozvěstů Cyrila (mnich s holí) a Metoděje (v arcibiskupském šatě), jejichž autorem je Andreas Schroth. Klenba trojlodního kostela spočívá na osmi opěrných sloupech, uvnitř je rozmístěno pět oltářů, hlavní lodi dominuje oltář s mohutným křížem se Spasitelem, nad ním v prostředním okně presbytáře je vymalován znak Dietrichštejnů. V kostelních zdech jsou zabudovány náhrobní desky (epitafy). Zajímavé svou zdobností jsou mramorové renesanční náhrobky prvních Zástřizlů, jejichž rodinná hrobka se nachází pod kostelem. Dlažba chrámu je původní, pochází z roku 1719. Kostelní dubové lavice s řezbami sem byly přeneseny ze zrušeného dominikánského kláštera. Okna jsou zdobena pestrou kobercovou malbou. Stejně tak jako byla ke kostelu roku 1839 přistavěna sakristie a nad ní pak vztyčeno třídílné oratorium, byly ke kostelu přistavěny i dvě kaple. Ve vnějším opěrném pilíři chrámu lze číst data oprav kostela: Renovatum (opraveno) 1617. Et iterum (opět) 1839. Et iterum 1910, 1972. Od roku 1994 probíhé etapovitě oprava krovů, střechy a fasády kostela.

 

VYHLEDÁVÁNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 
VÝPIS HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ V OKOLÍ DO 15 KM
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy