Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
OSTATNÍ OBJEKTY
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Jindřichův Hradec

zámek - dochovaný

Zámek Jindřichův Hradec

 
LOKALIZACE NA MAPĚ:
 
 
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví (Vysoký Chlumec)
 

V roce 1998 Hornické muzeum Příbram odkoupilo od rodiny Lobkowiczů pozemek na katastru obce Vysoký Chlumec o rozloze 3 hektary. Následující rok započala výstavba Muzea vesnických staveb středního Povltaví, pobočky Hornického muzea Příbram. Do tohoto muzejního zařízení jsou přenášeny vybrané typy nejohroženějších lidových staveb, které by v regionu na svém původním místě zanikly. Do přírodního areálu v údolí potoka jsou citlivě zakomponovány zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, hospodářské stavby, technické stavby na vodní pohon a drobné sakrální objekty, které v převážné většině pocházejí z 18. až počátku 20. století. V konečné fázi výstavby muzea se předpokládá transfer a znovupostavení asi 20 objektů. Jako první byl v roce 2000 přenesen dům čp. 4 z Obděnic u Petrovic. Během roku 2001 byly postaveny dva roubené špýchary pocházející od usedlosti čp. 2 z Počepic. Roku 2001 získalo Hornické muzeum Příbram složené zařízení vodní pily (katru). Pochází původně z obce Dolní Sloupnice. V roce 2002 byl přístřešek stavebně dokončen a v následujících třech letech došlo k montáži technologického zařízení včetně nového dubového vodního kola na svrchní vodu v zájmu plné funkčnosti pily. Po dokončení je pila na vodní pohon druhým zařízením podobného typu umístěným v českých muzeích v přírodě. Bezesporu největším investičním počinem při budování muzea ve Vysokém Chlumci v letech 2004 až 2005 bylo rozebrání, transfer a znovupostavení dosud nejstaršího objektu, roubeného domu čp. 10 z Mašova u Petrovic, který je ve světnici na trámu datován rokem 1739. Vlastní sbírkotvorná činnost muzea je zaměřena na sběr strojů, nářadí a náčiní, včetně zařízení tvořících interiér lidového obydlí. Získané předměty mají rovněž odrážet sociální rozvrstvení obyvatel vesnice středního Povltaví od sklonku 19. do první třetiny 20. století. V současné době může návštěvník muzea ve Vysokém Chlumci zhlédnout celkem devět staveb, z nichž sedm je zpřístupněno formou interiérové či specializované expozice nebo sezónní výstavy. Nová specializovaná výstava mapuje projevy lidové tradice kultu svatého Jana Nepomuckého na Příbramsku a Sedlčansku. Výstava v roubeném špýcharu z Počepic představuje některé vybrané typy nářadí a náčiní spojené se zpracováním a úschovou obilovin a mouky. Ve včelíně ze Sedlčan je umístěna malá včelařská expozice, kterou v roce 2006 obohatí 12 restaurovaných úlů získaných z obce Rovina u Počepic.

 

VYHLEDÁVÁNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 
VÝPIS HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ V OKOLÍ DO 15 KM
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy