Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
OSTATNÍ OBJEKTY
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Vyšehrad

pevnost - dochovaný

Pevnost Vyšehrad

 
LOKALIZACE NA MAPĚ:
 
 
Přírodní rezervace Kozelka
 

Přírodní rezervace se nalézá 5 km západně od Manětína a 2,5 km severně od Nečtin. Zvláště chráněné území o výměře 33,15 ha je tvořeno rozsáhlým vrchem s plochým temenem, tzv. stolovou horou. Vlastní plošina o rozměrech 1000 x 30 - 150 m lemována strmými skalními stěnami je pak rozdělena mělkým sedlem na dva menší vrcholy. Východní o nadmořské výšce 659,4 m zvaný Doubravický vrch a západní Kozelka 659,8 m n.m. Zalesněná hora nápadně vystupuje 100 - 150 m nad okolní povrch Manětínské kotliny a představuje zbytek mladotřetihorního trachybazaltového lávového příkrovu. Pod příkrovem byly vodorovně uložené, málo odolné permokarbonové horniny uchráněny, avšak v jeho okolí byly hluboce erodovány a odneseny. Ploché vrcholy stolových hor ve výšce okolo 600 m n.m. dnes reprezentují původní nadmořskou výšku krajiny v době vzniku příkrovů.
Vrcholová plošina je zřetelně poznamenána procesy mrazového zvětrávání, jehož stopy jsou dobře patrné na západním okraji Kozelky a východní části Doubravického vrchu. Lávový příkrov se zde rozpadá na mohutné skalní bloky podél puklin. Jejich odsedáním v okrajových partiích a klouzáním po permokarbonských horninách vznikají krátké kaňonovité deprese, skalní sloupy a věže. Dalším rozpadem skalních útvarů vznikají balvanové haldy a proudy, které lemují úpatí svahů pod skalními stěnami. Mimo periglaciálních jevů jsou zde dobře vyvinuté pseudokrasové závrty (mísovité, puklinové, rýhové prohlubně typické pro krasová území).
Výhřevný trachybazaltový substrát vytváří příznivé podmínky pro rozvoj suchomilné a teplomilné vegetace. Nevhodnou výsadbou kulturního boru a smrčin však došlo k jejímu nežádoucímu ovlivnění. Vegetace si tak zachovala přirozený charakter pouze místy ve fragmentech suťových lesů a výslunných stráněk. Členité skalní stěny jsou přirozeným místem výskytu výra velkého, který zde trvale hnízdí.

 

VYHLEDÁVÁNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 
VÝPIS HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ V OKOLÍ DO 15 KM
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy