Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
OSTATNÍ OBJEKTY
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Bukovina

hrad - výrazné pozůstatky

Hrad Bukovina

 
LOKALIZACE NA MAPĚ:
 
 
Židovská čtvrť (Třebíč)
 

Třebíčská židovská čtvrť je jedinou židovskou památkou v seznamu UNESCO mimo území Izraele. Je evropským unikátem svého druhu existujícím téměř půl tisíciletí. Podle mnoha odborníků se jedná o vůbec nejzachovalejší židovské ghetto na našem kontinentě. Do roku 1989 bylo součástí tzv. asanačního plánu, mělo být srovnáno se zemí a na jeho místě měly vyrůst panelové domy. Jen díky neustálým protestům odborníků, židovských společenství i laiků, a také díky tomu, že na výstavbu panelových domů nezbyly peníze, se tento naprosto nezodpovědný záměr nepodařilo naplnit, a tak skvost židovské architektury městu Třebíči zůstal zachován. Třebíč dostala na počátku devadesátých let půjčku od amerického fondu Housing Guarantee, což byl čtyřicetimiliónový úvěr, a začala postupně židovskou čtvrť obnovovat a restaurovat. Židovská čtvrť v Třebíči byla založena v těsném sousedství městského jádra na odděleném prostranství mezi řekou Jihlavou a svahem Hrádku. Tísnila se mezi křesťanským městem a panským sídlem. První spolehlivý doklad o existenci židovské čtvrti v Třebíči pochází z poloviny 16. století. Na konci 18. století zde již byla jedna z nejpočetnějších židovských obcí na Moravě. Roku 1799 zde žilo 1770 osob židovského vyznání, což bylo téměř 60% veškerého třebíčského obyvatelstva. Dosažením občanské emancipace ve 2. polovině 19. století se Židé stěhují ze stísněných prostor ghetta do ostatních částí města, hlavně na náměstí a do velkých měst (Jihlava, Brno, Vídeň), kde byly příznivější ekonomické podmínky. Naopak z města do ghetta a okolí nastal příliv dělnictva a chudiny. Počet Židů však od té doby klesal, v roce 1900 to bylo už jen 663 a v roce 1933 pouhopouhých 300 židovských osadníků, z nichž na 270 zahynulo v koncentračních táborech. Památník s jejich jmény je umístěn v Zadní synagoze. V září 1931 byla Židovská obec na vlastní žádost spojena s městem Třebíčí v jednu politickou obec. Páteř čtvrti tvoří dvě hlavní ulice, a to Leopolda Pokorného a Blahoslavova, resp. Subakova, které jsou propojeny asi čtrnácti příčnými uličkami s kamennými schodišti. Domy jsou nejvíce dvoupodlažní (z důvodů častých záplav) s podsklepením. Jednotlivé budovy nesou stopy různých stavebních stylů, jako jsou baroko, secese, klasicismus nebo historismus. Ze všech budov v židovské čtvrti měly největší význam synagogy. Nachází se zde dvě, Přední a Zadní synagoga. Dalšími hlavními budovami v židovské čtvrti jsou rabinát, radnice, škola, chudobinec, nemocnice, masné (prodejní) krámy, rituální porážka nebo Subakova koželužna. V roce 2003 byla třebíčská židovská čtvrť spolu s bazilikou sv. Prokopa zapsána na prestižní seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je tajemná. Je romantická, a díky své jedinečné zachovalosti stojí za bližší seznámení.

 

VYHLEDÁVÁNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ

 
 
A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž
 
VÝPIS HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ V OKOLÍ DO 15 KM
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy