Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ BEZDĚKOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 11. 2011
Historie objektu:

První zmínka o Bezděkově pochází z r. 1252. O dvanáct let později náležela ves vladykovi Ratmírovi, který se po Bezděkově psal. Stejně tak i jiné zemanské rody, které držely Bezděkov ve 14. století. Všichni tito vlastníci patrně seděli na místní tvrzi, ačkoliv ta se přímo uvádí až r. 1363 jako majetek Baška z Blatné. V letech 1381 – 1412 statek patřil bratřím Oldřichovi, Litmírovi a Janovi Bušovcům z Bušovic, po nichž Bezděkov opanoval Petr Holkovec ze Zahrady. Jací další zemani se na Bezděkově v 15. století vystřídali, není při tamních složitých majetkových poměrech dost jasné; na konci onoho věku však již tvrz a zboží držel Vintíř Řesanský z Kadova, snad jako dědictví po svém otci Přibíkovi. Poslední zmínka o Vintířovi je z r. 1517, jeho potomci však Bezděkov vlastnili až hluboko do druhé poloviny 16. století: r. 1559 si Mikuláš, Jan, Jaroslav a Ondřej z Kadova malé panství rozdělili, přičemž tvrz si rozpůlili Jan a Jaroslav. Na konci 16. století již byl statek zase sjednocen a ovládal jej Petr Boubínský z Újezda. Petr Boubínský (zemř. 1600) odkázal tvrz Bezděkov s celým statkem svému strýci Vladislavovi Boubínskému z Újezda, který jej zanedlouho přenechal Janu nejstaršímu Horčicovi z Prostého. R. 1613 se tvrz Bezděkov spolu s obdobnými panskými sídly v Bratronicích a Záboří uvádí v závěti, jíž je spolu s příslušnými vesnicemi Jan Horčice odkázal své dceři Salomeně, provdané za Adama staršího Vratislava z Mitrovic. Za Vratislavů z Mitrovic došlo v následujících desetiletích k opětovnému dělení majetku; Bezděkov z tvrzí nakonec sjednotil ve svém držení r. 1682 Tomáš Zacheus Černín z Chudenic, který statek připojil ke Lnářům. Bezděkovská tvrz tím ztratila funkci šlechtického sídla a byla pak už využívána jen jako sýpka.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Boubínští z Újezda Vratislavové z Mitrovic Černínové z Chudenic
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy