Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ BEZDĚKOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Bezděkov

půdorys přízemí

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 11. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Tvrz Bezděkov stávala ve stejnojmenné obci západně od kostela. Terénní konfigurace ještě dnes prozrazuje, že původně okrouhlé tvrziště chránily na západě a částečně i severu a jihu rybníky, zatímco na zbylých stranách je obíhal vodní příkop. Rekonstruovat původní podobu zástavby je bez dalšího průzkumu lokality obtížné; jeví se však jako téměř jisté, že stavení na tvrzišti stojící ve své hmotě zahrnují substrukce objektů někdejšího šlechtického sídla. Platí to zejména o obdélné budově na severovýchodě, která je podsklepená. Slibně vyhlíží i budova jihovýchodní, jejíž východní průčelí se navenek otevírá dodnes zachovalými střílnami.

 
Interiér:

Z původních interiérů tvrze se po staletích chátrání a adaptací na hospodářské účely nic nedochovalo. Při dělení majetku mezi vladyky z Kadova r. 1559 se praví, že hlavní obytná budova tvrze obsahovala v každém patře velkou síň, přičemž hořejší byla zděná a dolejší „břevnová“. Na tvrzi byla i kuchyně a několik menších světnic a komor včetně podkrovních, maštal a kůlna.

 
Současný stav:

Na tvrzišti dnes stojí tři budovy dvora (č.p. 2), které lze do jisté míry ztotožnit s původními staveními tvrze. Zejména to platí o kamenném přízemním stavení se suterénem vpravo od vstupu, které se v současnosti nachází v havarijním stavu.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy