Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ BILANTOVA LHOTA
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Bilantova Lhota

půdorys tvrziště

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 5. 10. 2007
Exteriér, stavební vývoj:

Tvrz Bilantova Lhota stávala pod dosti příkrou strání, asi 300 metrů východně od dnešní Dobrovítovy Lhoty. Na východě končí svah skalnatou terénní hranou, která spadá velmi strmě do údolí Sázavy. Téměř rovnoběžně s okrajem skály se na západě táhne příkop, který obloukem na severní a jižní straně volně přechází do strže nad řekou. Z takto vzniklé nepravidelné plochy bylo půlkruhem ještě širšího druhého příkopu na jihovýchodě vyděleno malé jádro hrádku, zatímco větší zbytek posloužil jako předhradí. Vstup do předhradí vedl od severozápadu po mostě, v jehož místě dodnes předěluje první příkop dobře patrná hrázka. Velmi úzké předhradí tvaru nepravidelné, na jihu mírně stočené kapky, se na severu rozšiřuje; v tomto prostoru se nacházelo hospodářské zázemí tvrze. Druhý příkop překlenul most šikmo v místě, kde rozšířený prostor předhradí končí a začíná přecházet v úzký jazyk stáčející se k jihovýchodu. V malém nepravidelném jádru stály dvě budovy. Jak ukazují dochované terénní stopy, přiléhaly k obvodové hradbě na západní a východní straně; mezi ně byla na severu vklíněna vstupní kulisová brána.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z tvrze se do současnosti zachovaly výrazné reliéfní pozůstatky: dlouhá úzká plocha někdejšího předhradí a pahorek jádra vymezené příkopy, jejichž hloubka se dosud pohybuje od tří do šesti metrů. Tvrziště je zarostlé lesem.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy