Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ BOŠOVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Bošovice

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 12. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Bošovická tvrz stojí na okraji vyvýšeniny jihovýchodně od obce. Za dobu své existence prošla poměrně složitým stavebním vývojem, takže na počátku 17. století je označována dokonce jako hrad. První vývojová fáze byla dřevohlinitá, jak o tom svědčí požárová vrstva pod úrovní tvrze zděné. Nalezená keramika dovoluje rámcově zařadit dřevohlinitou vývojovou fázi do 14. století. Prvním kamenným objektem zbudovaným na tvrzišti v době husitských válek byla gotická kamenná věž o rozměrech 8,8 × 7,5 m v severozápadním nároží pozdějšího areálu. Na ni navázala stavba dvou rovněž gotických věžovitých stavení v jihovýchodním a jihozápadním nároží. Všechny tři stavby byly spojeny hradbou – či v první etapě samotné výstavby gotické tvrze dřevěnou palisádou –, takže vznikl lichoběžníkový areál o rozměrech 31 × 26–30 m. Ten obíhal blíže nedatovaný, dnes zcela zaniklý parkán a na jižní straně odděloval tvrz od ostatního terénu příkop a val. Na počátku 16. století dostala nejstarší věž nové cihlové patro a byla novým západním křídlem připojena k věžím na jihu, které splynuly v křídlo jižní. Přestavba byla realizována v pozdně gotickém slohu, jak o tom svědčí i sedlové portály s přetínavými pruty zasazené ve interiérech křídel tvrze. Klenutí dostaly i sklepy. Renesance 16. století přinesla zvýšení a zaklenutí jižního křídla a zřízení ochozu na jeho nádvorní straně. Tím byl stavební vývoj objektu de facto ukončen. Baroko a pozdější stavební slohy zanechaly na tvrzi jen minimální stopy – patrně nejvýraznější úpravou z této doby je zrušení valu a příkopu před vstupem do objektu a podepření jihozápadního nároží mohutným kamenným pilířem.

 
Interiér:

Většina přízemních prostor je zaklenuta gotickou klenbou. Nejvýstavnější prostora – velký sál – vyplňuje přízemí západního křídla. V přízemí nejstarší věže je umístěna kaple, v patře sál a místnost s původními empírovými trámovými stropy a dvěma pozdně gotickými portály.

 
Současný stav:

Bošovická tvrz se dochovala do značné míry v té podobě, jak byla popsána výše – je to patrová dvoukřídlá renesanční budova s hradbou vymezující nádvoří na severu a východě. Stará gotická věž v době baroka vyhořela a při opravě byla srovnána na úroveň západního křídla; do původního stavu byla rekonstruována v osmdesátých letech 20. století. Na nádvoří tvrze je možné spatřit i původní studnu.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy