Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ BŘEZNICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Březnice

náčrt situace

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 26. 7. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Březnická tvrz stávala na východním okraji obce; z té strany ji chránil potok a dnes již vysušený rybník. Voda z rybníka také bezpochyby napájela příkop, jenž vymezoval zhruba pětiúhelníkový areál tvrze na zbývajících stranách. V polovině 14. století tvrz tvořil patrně jen palác půdorysu nepravidelného pětiúhelníku, který svojí dlouhou stranou přiléhal k severní hradbě a z jehož nejstarší vývojové fáze se do dnešní doby dochovalo tupoúhlé nároží na jižní straně. Budova byla poměrně honosně zařízena, což dokládá dochovaná kuželovitá konzola a část profilovaného ostění. Patrně na počátku 16. století byla tvrz přestavěna, po čemž je její fortifikace možné označit za nadstandardní. Před příkopem vznikla na temeni staršího valu druhá kamenná hradba, jejíž odolnost posílily minimálně dvě dovnitř otevřené bašty: hranolová na východě a válcová na jihovýchodě. Na severovýchodě se k obvodové hradbě zvenčí přiložil nepravidelný dvouprostorový objekt, tradičně – a pravděpodobně nesprávně – interpretovaný jako kaple.

 
Interiér:

V přízemí severovýchodního objektu se dochovala větší prostora s valenou klenbou s hřebínky a menší, zaklenutá pozoruhodnou klenbou sklípkovou.

 
Současný stav:

Z březnické tvrze se do dnešní doby dochovaly zbytky paláce, severovýchodní budovy a část hradeb na jižní a východní straně. Areál tvrze, na niž navazuje na severu rozlehlý dvůr, značně znešvařila novodobá zástavba lihovaru, který se zde rozšířil ve 20. století. V současné době se objekty bývalé tvrze nacházejí v téměř havarijním stavu, takže památce hrozí zánik.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy