Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ DUB
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 2. 12. 2007
Historie objektu:

První zprávy o Dubu pochází z let 1390, kdy se uvádí Jaroš z Dubu, a z roku 1393, kdy se připomíná Hynek z Dubu. Petr z Dubu zpečetil protestní list proti upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. Za vlády Jiřího z Poděbrad seděli na Dubu Měděncové z Ratibořic a od počátku 16. století Čáslavové z Podolí. Roku 1546 se jako majetek Hynka z Podolí poprvé výslovně uvádí i dubská tvrz. Jeví se však jako pravděpodobné, že založena byla již o dvě století dříve za vladyků z Dubu. Roku 1579 prodali Jan a Hynek Čáslavové tvrz se vsí, dvorem a pivovarem Adamovi Vítovi ze Rzového. Nejspíše za rytířů ze Rzového (do roku 1622) byla tvrz přestavěna renesančně. Roku 1666 koupil tvrz a ves Dub s dvorem, pivovarem a vesnicemi Chotčinami a Dobronicemi kníže Jan Kristián z Eggenberka. Od té doby sdílel Dub osudy s chýnovským panstvím a význam tvrze poklesl. Přesto nechal roku 1680 Jan Kristián z Eggenberka sešlou tvrz opravit; sloužila poté jako obydlí hospodářských úředníků dvora. Roku 1719 koupili chýnovské panství Schwarzenberkové a úpadek tvrze pokračoval. Roku 1788 byly v budově zřízeny byty pro horníky pracující ve stříbrných dolech v Ratibořských Horách, roku 1835 sem byla umístěna palírna a konečně ve druhé polovině 20. století užívalo objekt JZD. Dnes je dubská tvrz v soukromých rukou.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Eggenberkové Schwarzenberkové
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy