Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ HORNÍ DUNAJOVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 10. 3. 2009
Historie objektu:

Ves Horní Dunajovice, původně zeměpanská, se poprvé připomíná r. 1350. R. 1353 se po Horních Dunajovicích psali místní vladykové Hanuš, Štěpán a Václav, kteří sídlili na tvrzi, poprvé výslovně uvedené o dva roky později. Hornodunajovická tvrz byla velká a výstavná, takže v oné zmínce z r. 1355 je – dlužno říci jedinkrát – označena jako hrad. Majitelé statku se pak rychle střídali do r. 1386, kdy jej získal Filip ze Svojanova. Filip, který po dlouhá léta zastával úřad moravského zemského maršálka, zemřel bezdětný; odúmrť zapsal markrabě Jošt r. 1406 Niklasovi Huntovi z Florštetu. Niklas Hunt byl člověkem tvrdým a bezohledným, který svůj majetek rozšiřoval i vydíráním a loupežemi. Je však také pravdou, že husitské bouře přečkaly Horní Dunajovice za jeho éry bez větší újmy. Po r. 1447 sídlili v Horních Dunajovicích páni z Weitmile a od r. 1481 vladykové z Říčan. R. 1505 prodal Bohuš z Říčan hornodunajovické zboží Oldřichovi Březnickému z Náchoda. Zchudlý rod Březnických v této době zažíval renesanci a s ním se dočkaly rozkvětu i Horní Dunajovice. Zasloužil se o to zejména Oldřichův syn Jindřich (1497 – 1551), jímž byli Březničtí po r. 1540 opět povýšeni do panského stavu a který starou tvrz výrazně přestavěl, jak o tom svědčí erbovní deska z r. 1536 nad goticko–renesančním portálem vstupu. Také Jindřichův syn Fridrich a vnuk Hynek v přestavbách objektu pokračovali, takže r. 1600 je stará tvrz označena dokonce jako zámek. Mezitím – r. 1565 – povýšil císař Maxmilián II. Horní Dunajovice na městečko. Hynek Březnický z Náchoda zboží r. 1615 prodal Vilémovi z Roupova a po Bílé hoře přešlo do držení hrabat Hodických z Hodic (do r. 1641). Počátkem 17. století Horním Dunajovicím klidné časy skončily. Utrpěly zejména za třicetileté války: r. 1619 je zpustošili žoldnéři generála Dampierra o rok později vojáci císařského generála Buquoye. Postiženo bylo především městečko, ačkoliv se zdá, že ani tvrz zcela bez úhony nevyvázla. Barokní vlivy, které se na tvrzi po třicetileté válce projevily, tuto domněnku podporují. R. 1684 koupil Horní Dunajovice za cenu 21.900 rýnských zlatých strahovský premonstrátský konvent, který je pak vlastnil až do r. 1948. Hornodunajovická tvrz přestala sloužit jako panské sídlo a nastal pozvolný proces jejího rozpadu. Ten se skokově posunul někdy ve druhé polovině 18. či počátkem 19. století, kdy bylo demolováno východní palácové křídlo a objekt adaptován na sýpku. Ve druhé polovině 20. století sloužila tvrz provozu JZD a jako kino, r. 1971 však byla opuštěna docela. Dnes se zbídačené objekty tvrze, které vyžadují naléhavou opravu, nacházejí ve vlastnictví obce.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Krabicové z Weitmile z Říčan Březničtí z Náchoda Hodičtí z Hodic Staré Město pražské
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy