Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ HORNÍ DUNAJOVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Horní Dunajovice

analýza přízemí

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 10. 3. 2009
Exteriér, stavební vývoj:

Tvrz Horní Dunajovice povstala v mírném svahu svažujícím se ke Křepickému potoku. Již v polovině 14. století vymezila její mírně lichoběžný areál (zhruba 37 × 40 metrů) kamenná hradba obíhaná vodním příkopem. Na severní straně k hradbě přiléhal třípatrový trojprostorový plochostropý palác s rozdílnou úrovní podlah v suterénu. V průběhu 15. století byl příkop obezděn. Významnou goticko–renesanční přestavbu tvrze provedli Březniční z Náchoda v první polovině 16. století. Mimo úprav starého paláce při této přestavbě vzniklo západní palácové křídlo s velkým goticko–renesančním arkýřem ve vnějším průčelí nad příkopem a na nádvorní straně se k oběma palácům postupně přiložila pavlač na subtilních kamenných pilířích. Na úzké jižní průčelí západního křídla navázala nízká budova strážnice se vstupní bránou, vyplňující jihozápadní nároží areálu. Goticko–renesanční portál průjezdu s vpadlinou a otvory po kladkách nezvratně svědčí o tom, že brána byla dostupná po padacím mostě. Renesanční přestavba za majitelů z téhož rodu, která proběhla ve druhé polovině 16. století, směřovala ke zvýšení obytného standardu a objekt kvalitativně posunula na rozmezí mezi tvrzí a zámkem. Staré severní křídlo bylo opět přestavěno a zvýšeno o podstřešní patro s malými a okénky, ba dokonce vnější plášť budovy byl prolomen několika okny. Západní křídlo dostalo nad přízemím dvě nízká provozní podlaží a jeho nádvorní zeď ozdobil iluzivní dekor z r. 1568. Nejpozději na počátku 17. století vzniklo třetí palácové křídlo na východě. Po třicetileté válce se Horní Dunajovice dočkaly ještě určitých barokních úprav, při nichž bylo přepatrováno západní křídlo. Po koupi objektu strahovským klášterem a jeho adaptaci na hospodářské účely už následovala jen jeho pomalá devastace. Někdy mezi léty 1764 a 1824 bylo zbořeno východní křídlo, postupně se sesula obvodová hradba a do r. 1940 byl po částech zavezen okružní příkop.

 
Interiér:

Suterén paláců je zaklenut gotickými klenbami a gotické jsou i malé hrotité portálky do něj. V některých nadzemních prostorách jsou dodnes klenby renesanční. Ve druhém patře severního paláce se dochoval pozdně renesanční krb ze druhé poloviny 16. století.

 
Současný stav:

Z hornodunajovické tvrze se do současnosti dochovala značně zdevastovaná palácová křídla na severu a západě a bývalá branská budova s goticko–renesančním portálem. Obvodová hradba je rozvalena téměř po celé své délce s výjimkou nepatrných reliktů na východě.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy