Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ KRÁLOVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Královice

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 19. 2. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Tvrz Královice zaujala terénní hranu nad potokem Rokytkou ve stejnojmenné vsi. Na jihu a západě ji dosud vymezují zbytky kruhové zděné hradby, na zbylých stranách se areál tvrze volně otevírá do hospodářského dvora. Stěžejním objektem tvrze je 20 metrů vysoká obytná věž, jejíž základnou je čtverec o straně 10,5 metru. Věž, krytá vysokou valbovou střechou, má suterén a tři nadzemní patra, z nichž nejvyšší je vysazeno na kamenných krakorcích. Původ této úpravy je zřejmě renesanční, není však vyloučeno, že obdobný obrys věž měla již v době gotiky. Ve druhé polovině 16. století se k severnímu průčelí věže přiložil přístavek s renesančním schodištěm a fasáda dostala typická kvádrovaná sgrafita. Novějšího data je jakási forma balkónového portiku nad vstupním portálem na východě.

 
Interiér:

Suterén a přízemí věže jsou zaklenuty renesančně, vyšší patra mají rovné stropy.

 
Současný stav:

Díky rekonstrukci z osmdesátých let 20. století statika královické tvrze dosud nevykazuje vážnějších poruch. Věž však nemá okna, její interiér je zničený a stav celkově neuspokojivý, takže potřebuje opravy. Pod věží po okraji terénní hrany dosud probíhá obvodová hradba, východně se rozprostírá zdevastovaný dvůr.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy