Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ KROKVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Tvrz Krokvice
Kraj: Jihočeský
Okres: JH Jindřichův Hradec
Pověřená obec: Dačice
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Zámek Písečné - dochovaný
Zámek Staré Hobzí - dochovaný
Zámek Jemnice - dochovaný
Tvrz Luden (?) - nepatrné pozůstatky
Zámek Dačice (nový zámek) - dochovaný
Tvrz Vratěnín - zaniklý
Zámek Český Rudolec - výrazné pozůstatky
Zámek Police - dochovaný
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 6. 9. 2007
Název objektu:
Krokvice
 
Nesprávné názvy (používané):
Krokovice
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
 
Adresa objektu :

Zaniklá tvrz Krokvice, na pozemku parc. č. 822/2, k.ú. Písečné u Slavonic, Písečné, 378 72

Tvrz Krokvice - část příkopu na jihozápadě od západu
Tvrz Krokvice, z níž se dodnes dochovaly výrazné reliéfní zbytky, bývala sídlem vladyckého rodu Krokvicarů, jemuž v pozdějších dobách náleželo i sousední Písečné. Vycházka po cestě z Písečného ke Krokvickému dvoru, vedoucí hezkou, pro příhraničí typicky pustou krajinou, může být pro řadu lidí podnikem atraktivním. Přesto však, i když i samotné tvrziště je zajímavé, zdráháme se jeho návštěvu doporučit: místo je totiž velmi silně porostlé kopřivami a náletovými dřevinami, takže pro návštěvníka je prakticky nepřístupné. Snad jen v nevegetačním období.
Historie objektu:
Tvrz Krokvice, při níž ve středověku ležela stejnojmenná ves, se poprvé připomíná r. 1390; onoho léta je Jindřich z Hradce prodal Petrovi z Nové Vsi. Sotva je rozumné předpokládat, že by zemanské sídlo v Krokvicích založili páni z Hradce; spíše se lze domnívat, že je zbudoval již dříve nějaký místní zeman. Petr z Nové Vsi se po - pokračování zde
Popis objektu:
Tvrz Krokvice stávala při severozápadním okraji rybníka, který poskytoval dostatek vody pro její ochranu. Mírně oválně tvrziště (osy 21 a 17 m) obíhal vodní příkop, dosahující šíře 14 m, a po jeho obvodu val, na východě přerušený (patrně přepad vody z příkopu). O podobě zástavby pahorku není nic známo.
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy