Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ KROKVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Krokvice

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 6. 9. 2007
Exteriér, stavební vývoj:

Tvrz Krokvice stávala při severozápadním okraji rybníka, který poskytoval dostatek vody pro její ochranu. Mírně oválně tvrziště (osy 21 a 17 m) obíhal vodní příkop, dosahující šíře 14 m, a po jeho obvodu val, na východě přerušený (patrně přepad vody z příkopu). O podobě zástavby pahorku není nic známo.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Krokvické trziště je ještě dnes velmi výrazné. Příkop, dosahující dosud hloubky zhruba 2 m, je vyplněn vodou s výjimkou severozápadní strany, kde byl v pozdějších dobách zasypán, takže zde vznikla dosti široká terénní šíje. Tvrziště je silně porostlé zelení (převažují kopřivy) a náletovými dřevinami, což pohyb a orientaci na místě značně znesnadňuje.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy