Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ LIDEROVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Liderovice

plán tvrze

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 5. 10. 2012
Exteriér, stavební vývoj:

Vyjádřit se k původní středověké podobě liderovické tvrze je vzhledem k pozdějším četným přestavbám objektu obtížné. Bývalá tvrz stojí na jihozápadním okraji obce uprostřed severní fronty liderovického dvora, který obklopovaly rybníky (do současnosti z nich zůstala část na východě a jihu). Je tak pravděpodobné, že středověká pevnůstka byla po obvodu chráněna vodními příkopy, jejichž zbytky jsou dosud v terénu částečně patrné. Však také byla přízemní budova s polopatrem ve tvaru písmene L na okrajích bývalého příkopu – snad ve druhé polovině 18. století – zajištěna třemi mohutnými nárožními pilíři. Podle závěrů dosavadního, rámcového průzkumu stavby provedeného J. Úlovcem a H. Klímovou, je fragmentem původní tvrze její krátké, k severu vybíhající severní křídlo. Hmota tvrze, jenž původně dosahovala nám neznámé výšky, také nepochybně zasahovala do prostoru jižně od tohoto stavení. Není vyloučeno, že středověké konstrukce tak může obsahovat i jihovýchodní část stavení, kterou však dosud nebylo možné zkoumat.

 
Interiér:

Vnitřní prostory v silně přestavěném interiéru severního křídla současné budovy jsou klenuté. Velká místnost na severu byla zkrácena až dodatečně a zaklenuta valenou klenbou s výsečemi a středním čtverhranným pilířem (nestalo se tak dříve než na přelomu 17. a 18. století, kdy je také doložena jakási nedokončená stavební aktivita). V jižní části jsou patrné zbytky černé kuchyně a prostora se schodištěm vedoucím do patra a vstupem do dosud nezkoumaných jižních prostor současné budovy. Pod tvrzí se dochovala rozsáhlá sklepení, jejichž poznání však rovněž nedosahuje potřebné hloubky.

 
Současný stav:

Sešlá liderovická tvrz se dochovala do současnosti ve stavu, jak bylo popsáno výše.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy