Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ MĚSTEC
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Městec

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 2. 2. 2008
Exteriér, stavební vývoj:

Tvrz Městec stávala v prostoru dvora na západním okraji obce. Na základě současných poznatků se do polohy pouhé hypotézy posouvá byť i jen problematika přesné lokalizace tohoto objektu; otázku podoby tvrze nelze za této situace samozřejmě uspokojivě zodpovědět.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Při městeckém dvoře (č.p. 1), kde tvrz stávala, se z ní nedochovaly žádné viditelné pozůstatky. Před jižní frontou dvora se nachází stará, 19 m hluboká studna založená na pilotech, která snad mohla k bývalé tvrzi náležet. Tuto představu podporuje svědectví místních obyvatel, podle něhož se při kopání v blízkosti studny naráží na zbytky zdiva; v minulosti v tomto prostoru dokonce došlo k propadu půdy do zapomenutých sklepení dávno zaniklých budov. Nějaká stará sklepení se nacházela i pod jižní částí východního traktu dvora.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy