Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ NESTAJOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Tvrz Nestajov
Kraj: Plzeňský
Okres: PJ Plzeň-jih
Pověřená obec: Plzeň
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Hrad Lopata - nepatrné pozůstatky
Zámek Kozel - dochovaný
Tvrz Javor - nepatrné pozůstatky
Tvrz Kornatice - zaniklý
Tvrz Nezvěstice - nepatrné pozůstatky
Tvrz Mydlná - nepatrné pozůstatky
Tvrz Veselá - nepatrné pozůstatky
Tvrz Žákava - výrazné pozůstatky
Tvrz Kamýk - zaniklý
Tvrz Pokonice - zaniklý
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 19. 6. 2007
Název objektu:
Nestajov
 
Ostatní názvy:
Nestev - Nestevec - Nestějov
 
Nesprávné názvy (používané):
Nestív - Nestlívy - Neslívy
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
 
Adresa objektu :

Zaniklá tvrz Nestajov, na pozemku parc. č. 934, k.ú. Šťáhlavy, Šťáhlavy, 332 03

Tvrz Nestajov - celkový pohled na tvrziště od jihu
Lokalita zaniklých vsí Hořejšího a Dolejšího Nestajova, dnes Neslív, se rozkládá v hlubokých lesích východně od Šťáhlav. Dnes se v jejich místě nachází rybník zvaný Neslívský, v jehož okolí jsou roztroušeny pozůstatky středověkých úvozů, cest a vodních děl, která svou mohutností dodnes vzbuzují úctu. Místní tvrz byla tak malá a skromná, že se jeví jako téměř neuvěřitelné, že potomkům zemanů, kteří na ní ve 14. století sídlili, bylo dáno v 15. a 16. století položit v jiných částech Čech základy impozantního majetku a věhlasu pánů z Nestajova. Z nestajovské tvrze se do současnosti téměř nic nedochovalo; návštěva místa v krásném přírodním prostředí, kam ještě nedospěla civilizace, přesto stojí zato.
Historie objektu:
Tvrz a ves Nestajov vznikly v rámci kolonizačního procesu oblasti mezi Šťáhlavicemi a Nevidem v době okolo poloviny 13. století. První zmínka o nich však pochází až z r. 1361, kdy jsou doloženy pod názvem Nestev. V letech 1375, 1379 a 1392 jsou doloženi místní drobní vladykové, z nichž někteří měli v erbu část kola. Zpráva z r. 1379 - pokračování zde
Popis objektu:
Osada Nestajov se dělí na dvě části. Hořejší, ležící blíže k Neslívskému rybníku, a Dolejší, rozkládající se 900 metrů jižně od ní na svazích údolí Rakovského potoka. Pod Dolejším Nestajovem vznikl na potoce rybník s mohutnou hrází a náhonem. Tvrz stávala na severním konci vsi na nízké terase tvořící západní svah údolí - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy