Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ NETUNICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Netunice

půdorysy

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 1. 8. 2008
Exteriér, stavební vývoj:

Netunická tvrz je dvoukřídlé jednopatrové stavení s průjezdem v jižní části kratšího křídla. Nelze vyloučit, že budova jižně od průjezdu kdysi pokračovala dále; pokud však ano, byla neznámo kdy zcela odstraněna. Nádvoří tvrze na východě bylo vymezeno hmotou budovy a na zbylých stranách pravděpodobně zcela zaniklou hradbou. Ani pozůstatky jiných fotifikací nejsou v terénu patrné.

 
Interiér:

V průjezdu je po levé straně portál, kterým se přichází ke třem valeně zaklenutým místnostem. Z tohoto prostoru přízemí vedly původně schody do patra, nahrazené později novým schodištěm přiléhajícím zvenčí k budově tvrze na jihozápadě. Zbylé prostory přízemí byly zcela přestavěny a totéž platí o místnostech v patře, kde při adaptaci tvrze na sýpku došlo k vybourání příček. Tehdy byla také zazděna či zmenšena většina oken s pískovcovými renesančními ostěními.

 
Současný stav:

Tvrz se dochovala v podobě, jak bylo popsáno výše - je to renesanční dvoukřídlá patrová budova s průjezdem a nepatrnými zbytky někdejší sgrafitové výzdoby fasád. Interiér tvrze byl v minulosti novými majiteli vyklizen, na potřebnou rekonstrukci však objekt dosud čeká.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy