Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ OHRAZENICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Tvrz Ohrazenice
Kraj: Jihočeský
Okres: ST Strakonice
Pověřená obec: Strakonice
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Tvrz Hodějov - zaniklý
Zámek Žihobce - dochovaný
Tvrz Doubravice - dochovaný
Zámek Žichovice - dochovaný
Tvrz Dražovice (nová tvrz) - dochovaný
Tvrz Dražovice (stará tvrz) - nepatrné pozůstatky
Hrad Prácheň - výrazné pozůstatky
Zámek Horažďovice - dochovaný
Hrad Rábí - výrazné pozůstatky
Tvrz Nemětice - zaniklý
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 19. 1. 2008
Název objektu:
Ohrazenice
 
Bližší charakteristika:
Nepřístupný
 
Adresa objektu :

Tvrz Ohrazenice, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. St. 1/1, k.ú. Ohrazenice u Tažovic, Ohrazenice, 387 16

Tvrz Ohrazenice - pohled na tvrz od severozápadu
Historie tvrze Ohrazenice na Strakonicku se pojí s rodinami místních vladyků a později Koců z Dobrše. Dnes je to na pohled jednoduchá, kvůli dlouhodobé rezignaci na údržbu ve druhé polovině 20. století dosti zanedbaná budova. Stavební vývoj ohrazenické tvrze však jednoduchý nebyl; celkově vzato je to památka, která svou hodnotu má.
Historie objektu:
Tvrz Ohrazenice je objekt starý, mnoho zpráv se však o ní nedochovalo. Nejstarší pochází z r. 1360, kdy na Ohrazenici seděl Oldřich Tažovec z Ohrazenice; ohrazenická tvrz tehdy i později úzce souvisela s blízkými Tažovicemi. V dalších zmínkách z let 1380, 1390 a 1420 se připomínají další vladykové z Ohrazenice, pak ale jakékoliv zmínky o - pokračování zde
Popis objektu:
Tvrz Ohrazenice stojí na západním okraji stejnojmenné vísky západně od Strakonic. Původní gotická tvrz, opevněná dnes neznámým způsobem, měla podobu obdélné stavby, jejíž zdivo se dochovalo v hmotě jižní části dnešní budovy. Pod ní se rozkládá prostorný sklep sklenutý valenými klenbami s výsečemi na dva pilíře. Stavba středověké - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy