Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ OHRAZENICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Ohrazenice

půdorys přízemí

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 19. 1. 2008
Exteriér, stavební vývoj:

Tvrz Ohrazenice stojí na západním okraji stejnojmenné vísky západně od Strakonic. Původní gotická tvrz, opevněná dnes neznámým způsobem, měla podobu obdélné stavby, jejíž zdivo se dochovalo v hmotě jižní části dnešní budovy. Pod ní se rozkládá prostorný sklep sklenutý valenými klenbami s výsečemi na dva pilíře. Stavba středověké tvrze byla široká 11 m, délku však neznáme: snad někdy na přelomu 15. a 16. století byla totiž její východní část ubourána a znovu zbudována v renesančním slohu. Rovněž renesanční byl přístavek s přízemní arkádou na severu, který vznikl někdy na konci 16. století. Stavební aktivity na tvrzi se tím ale neskončily: v 17. století byla obytná kapacita objektu zvětšena přístavbou na severu a západě a celkovou barokní unifikací objektu. Nad vstupním portálem v severním průčelí se dodnes dochoval erb stavebníků – Koců z Dobrše. Ještě v polovině 19. století došlo k pozdně klasicistní úpravě interiérů a fasád.

 
Interiér:

V barokní části budovy se zachovaly valené klenby s výsečemi.

 
Současný stav:

Ohrazenická tvrz má podobu jednoduchého patrového stavení s valbovou střechou, stojícího solitérně v areálu mladšího dvora. Kvůli zanedbání údržby ve druhé polovině 20. století se dnes budova tvrze nenachází v nejlepším stavu; její úctyhodné stáří dokládají dosud patrné zbytky psaníčkových sgrafit.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy