Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ RADNÁ
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Tvrz Radná
Kraj: Plzeňský
Okres: RO Rokycany
Pověřená obec: Rokycany
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Hrad Libštejn - výrazné pozůstatky
Zámek Březina - dochovaný
Hrad Březina - výrazné pozůstatky
Hrad Krašov - výrazné pozůstatky
Hrad Klabava - nepatrné pozůstatky
Hrad Vydřiduch - zaniklý
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 1. 2009
Název objektu:
Radná
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
 
Adresa objektu :

Zaniklá tvrz Radná, na pozemku prac. č. 1312/1, k.ú. Olešná u Radnic, Olešná, 338 26

Tvrz Radná - předpokládané tvrziště, pohled od východu
Nepatrné zbytky snad středověké tvrze v areálu pravěkého hradiště Radná na ostrohu nad Berounkou severně od Plzně. Návštěva místa znamená delší vycházku, která však vede hezkou přírodou. Ta je zároveň výhodou i nevýhodou tohoto turistického podniku.
Historie objektu:
Historických zpráv o tvrzi Radná se dochovalo poskrovnu a nejnovější literatura dokonce zpochybňuje i samotnou její existenci. Přepokládá totiž, že terénní situací s tvrzí ztotožňovanou jsou ve skutečnosti pozůstatky hradiště Radná, které se v těchto místech rozkládalo v době bronzové a pozdní době halštatské. První zmínka o Radné - pokračování zde
Popis objektu:
Za pozůstatek tvrze Radná považujeme terénní situaci na temeni ostrohu poblíž soutoku potoka Velká Radná s řekou Berounkou. Tvrziště bylo obkopeno příkopem a valem, který mohl být častečně komunikačně využit. Pahorek má tvar úzkého oválu s orientací sever - jih s prohlubní uprostřed, snad po jediné větší budově obdélného půdorysu. - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy