Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ SLATINA
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Tvrz Slatina
Kraj: Jihomoravský
Okres: ZN Znojmo
Pověřená obec: Znojmo
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Zámek Slatina - dochovaný
Zámek Biskupice - zaniklý
Hrad Jevišovice - zaniklý
Zámek Jevišovice (starý zámek) - dochovaný
Zámek Jevišovice (nový zámek) - dochovaný
Hrad Bukovina - výrazné pozůstatky
Zámek Tavíkovice - dochovaný
Tvrz Boskovštejn - dochovaný
Tvrz Mstěnice - výrazné pozůstatky
Tvrz Mstěnice - nepatrné pozůstatky
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 27. 12. 2007
Název objektu:
Slatina
 
Bližší charakteristika:
Nepřístupný
 
Adresa objektu :

Zaníklá tvrz Slatina, na pozemcích parc. č. 71 a parc. č. St. 44, k.ú. Slatina u Jevišovic, Slatina, 671 53

Tvrz Slatina - příkop na jihovýchodní straně tvrziště
Reliéfní zbytky tvrze Slatina se dosud spatřují ve stejnojmenné obci severně od Znojma. Až donedávna se předpokládalo, že stará slatinská tvrz stávala v místě mladšího zámku a na její skutečnou polohu upozornil až v roce 2001 M. Plaček. Řadovému návštěvníkovi místo mnoho neřekne stejně jako místní zámeček, značně znehodnocený novověkými úpravami.
Historie objektu:
První zmínka o Slatině pochází z roku 1287, kdy zde stával králem vlastněný dvůr. Tvrz ve Slatině postavili nejspíše až místní vladykové, z nichž se jako první uvádí roku 1353 Vítek ze Slatiny s manželkou Annou. Po roce 1360 je pak doložena řada jmen z tohoto vladyckého rodu. Roku 1418 držel Slatinu jejich potomek Kunášek, který se však - pokračování zde
Popis objektu:
Stará slatinská tvrz stávala v rovinatém terénu na jižním okraji Slatiny. Jediné, co je možné z novodobou zástavbou narušeného tvrziště rozpoznat, je čtverhranný pahorek tvrze o rozměrech 33 × 20 metrů, který obíhal 18 metrů široký příkop a před ním vyhozený val.
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy