Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ STŘELIŠTĚ
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Tvrz Střeliště
Kraj: Vysočina
Okres: TR Třebíč
Pověřená obec: Třebíč
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Tvrz Bransouze - nepatrné pozůstatky
Zámek Brtnice - dochovaný
Hrad Rukštejn - výrazné pozůstatky
Tvrz Přímělkov (nová tvrz) - dochovaný
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 8. 2011
Název objektu:
Střeliště
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
 
Adresa objektu :

Zaniklá tvrz Střeliště, na pozemku parc. č. 1278/1, k.ú. Brtnický Číchov, Číchov, 675 21

Tvrz Střeliště - centrální pahorek hrádku, pohled přes příkop od jihu
Objektu označovanému v literatuře tradičně jako hrad Střeliště se zpravidla připisuje nezanedbatelná historická úloha. Ve světle současných poznatků se zdá tato hypotéza jako příliš odvážná; ba spíše bude nutné přikročit k překlasifikaci typologie objektu (jedná se mnohem spíše o tvrz), což zde činíme. Z hlediska běžného turisty se pak jako nejpodstatnější jeví, že pěkné tvrziště s lavičkami, umístěné v lesích severozápadně od Třebíče, se může stát jednou z příjemných zastávek na jeho toulkách po okolí.
Historie objektu:
V literatuře se občas traduje domněnka, že hrádek Střeliště založila někdy okolo r. 1231 královna Konstancie (druhá manželka Přemysla Otakara I.) a že převzal správní funkci staršího přibyslavického týna. Tato hypotéza se však neopírá o žádné známé historické prameny ani archeologické nálezy; ba co víc, je v rozporu se skromnou - pokračování zde
Popis objektu:
Hrádek Střeliště stával na srázném návrší (576 m n.m.) asi 1 km jihovýchodně od Radonína. Patrně dřevohlinitá fortifikace měla oválný půdorys. Osy pahorku tvrziště, jenž nenese žádné zjevné stopy středověké zástavby, činí 25 a 21 m, šířka okružního příkopu, před nímž byl ještě vyhozen val, 9 – 10 m.
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy