Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ VOLYNĚ
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 6. 4. 2009
Historie objektu:

Archeologický průzkum ukázal, že v místě volyňské tvrze bývalo ve 12., ba možná už v 11. století pohřebiště. V historických pramenech se Volyně poprvé připomíná r. 1271, kdy královna Kunhuta darovala křižovnickému špitálu v Praze jisté důchody v „provincia Wolinensi“. R. 1299 povýšil probošt Oldřich trhovou ves Volyni na městečko s kostelem. Nejstarší osudy místní tvrze, na níž snad ještě ve 13. století sídlili královští purkrabí a po jejím znovuvybudování v století následujícím purkrabí křižovníků, nám písemné prameny nezachovaly. R. 1436 zastavil král Zikmund Volyni Příbíkovi z Klenové. Přibík držel Volyni do r. 1463, kdy král Jiří z Poděbrad povolil její vyplacení proboštovi svatovítské kapituly a strakonickému velkopřevorovi johanitů Joštovi z Rožmberka. Johanité pak opanovali Volyni více než půl druhého století. R. 1510 dokonce král Vladislav II. Jagellonský slíbil strakonickému velkopřevorovi Janovi z Rožmberka, že výplatu městečka a tvrze Volyně nikomu nepovolí. Až r. 1621 byla Volyně vrácena svatovítské kapitule, která stejně musela strakonickým johanitům za její uvolnění zaplatit vysokou částku. To už tvrz sloužila pouze hospodářským účelům a jako sýpka se dožila 20. století. Pohroma ji stihla r. 1912, kdy byla z důvodu rozšiřování městské uliční sítě barbarsky zbořena větší část jejích fortifikací včetně vstupní brány. Dnes náleží volyňská tvrz městu a slouží jako muzeum.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Křižovníci s červenou hvězdou Řád maltézských rytířů (johanitů) Český král
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy