Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ VOLYNĚ
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Volyně

plán tvrze

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 6. 4. 2009
Exteriér, stavební vývoj:

Podoba nejstarší vývojové fáze volyňského panského sídla nám uniká. Archeologický průzkum A. Hejny z r. 1975 odhalil při průzkumu východní části suterénu pozdějšího paláce tvrze části půdorysu dvou kamenných budov, z nichž západní může být interpretována i jako sakrální objekt. Stavba byla propojena podzemní chodbou s kostelem a zanikla ještě ve 13. století. Dochovaný palác tvrze je prostorná obdélníková budova s delší osou ve směru západ – východ, jejíž západní část patrně z první poloviny 14. století je starší než část východní (ta vznikla nejspíše v období před husitskými válkami). Palác s masivním obvodovým zdivem má dvě nadzemní patra s řadou oken, z nichž pouze okna druhého patra mají bezpochyby původní ostění. Tvrz byla ohrazena obvodovým opevněním, jenž také prošlo ne zcela jasným stavebním vývojem. Hradba, z níž se bohužel dochovalo jen severozápadní nároží s šestiúhelníkovou baštou, sestává ze dvou rozdílných fragmentů: severního úseku se střílnami, který stejně jako bašta pochází z přelomu 15. a 16. století, a z části západní, která sestává ze slabší, na vnitřní straně značně nerovné zdi bez jakýchkoliv otvorů. Tato zeď patrně představuje vnější obezdění starší dvoukřídlé dřevěné budovy s podezdívkou, kterou v severozápadním nároží areálu tvrze odhalil archeologický průzkum.

 
Interiér:

Suterén paláce je příčně rozdělen na dvě části zdvojenou zdí. Dvě zdi dělí i přízemí; mezi nimi se však nachází volný prostor, jenž využívá schodiště do prvního patra. Vstup do paláce, resp. do východní části jeho přízemí, zprostředkovává od severu goticko – renesanční portál. První patro již dělí pouze jediná příčná zeď a patro nejvyšší má podobu jediného velkého sálu. Prostory všech tří nadzemních podlaží osvětluje řada okenních otvorů, z nichž značná část má charakter střílen. Minimálně druhé patro mělo obytnou funkci, což dokládají původní okna se sedátky v nikách na severní a východní straně.

 
Současný stav:

Z volyňské tvrze se dochovala její ústřední stavba – palác – a část hradeb s šestibokou baštou na severozápadě. Objekt, jehož interiéry slouží jako muzeum, je v dobrém stavebně technickém stavu.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy