Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz TVRZ ŽEROTICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Tvrz Žerotice

terénní nákres

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 17. 10. 2009
Exteriér, stavební vývoj:

Je dosti obtížné rozhodnout o povaze objektu, který v sobě nese znaky typické jak pro tvrz, tak i hrad a zámek a v písemných pramenech bývá různě označován. S ohledem na jeho historické postavení, polohu v obci, malý rozsah (plocha o průměru asi 32 m) a přitom dosti mohutné opevnění se kloníme k první variantě. Jednodílná dispozice s obvodovou zástavbou má nepravidelný půdorys. Do nádvoří se vcházelo od jihu po mostě přes 12 m široký obezděný příkop. Nestejná hrubost dochovaného zdiva (1 - 1,6 m) svědčí o pozdějších přestavbách objektu. Nejlépe se dochovala severozápadní část, v jejímž sousedství stávala i hranolová věž. Její zdi se zřítily po roce 1988. Naopak východní část zástavby s klenutým arkádovým ochozem je nejvíce poničena. Obvodní zdi byly zesíleny mohutnými pilíři zakončenými ve své horní části drobnými prostorami, jenž umožňovaly posádce flankování přilehlé kurtiny.

 
Interiér:

Dochovala se jediná renesančně klenutá místnost v severozápadní části areálu.

 
Současný stav:

Dochovaly se zříceniny zdiva obvodové zástavby do výše prvního patra, mohutné pilíře a značně zasypaný obvodový příkop. Areál je zarostlý křovisky a plevelem, což znesnadňuje pohyb v něm. V současnosti se připravují práce na rekonstrukci objektu.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy