Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad VÁCLAVSKÝ HRAD
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Václavský hrad

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 12. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Václavský hrad stával na skále nad řekou Ohří přímo proti chebskému hradu. Jeho podobu známe pouze částečně, a i to jen díky starým rytinám. Areál o obdélníkovém půdorysu byl na třech stranách uzavřen hradbou se dvěma okrouhlými flankovacími věžemi v severozápadním a severovýchodním nároží. Na jižní straně hradba chybí - stavitelům patrně postačovala strmost skály nad řekou. Od jihozápadního nároží vybíhala západním směrem hradba zakončená další kulatou flankovací věží. Ta měla zřejmě dva účely: obranu přístupové cesty a taktéž lávky, kterou byly oba hrady propojeny. Za velmi nepravděpodobný lze pokládat názor, že byla tato lávka kožená a spojovala oba hrady vysoko nad řekou. Tuto situaci sice zobrazuje i rytina z r. 1776, ta je však velmi romantická a zachycuje i takové architektonické detaily, které odporují zákonům statické rovnováhy.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Jak již bylo zmíněno, hradní skála byla v 19. odtěžena do té míry, že se z Václavského hradu nedochovaly žádné pozůstatky. Jeho areál se rozkládal v místě dnešních garáží pod lomem, přímo naproti chebskému hradu na protější straně řeky.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy