Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK BOROVANY
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Borovany

mapa stabilního katastru

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 4. 2008
Exteriér, stavební vývoj:

Zámek Borovany je trojkřídlá patrová pozdně barokní budova stojící na jižní straně borovanského náměstí. Její severní, do náměstí obrácené průčelí má v ose dvoupatrový trojosý rizalit členěný plochými pilastry. Okna mají rovně zalomené římsy se štíty. Nad prostředním oknem v poschodí je zasazen kamenný schwarzenberský znak. Obdobným rizalitem jako na severu se zámek obrací i do svého nádvoří. Uprostřed obdélníkového dvora zámku stojí osmiboká barokní kašna. K zámku přiléhá zahrada a gotický kostel s hodnotnou výzdobou.

 
Interiér:

Interiéry zámku byly do značné míry přizpůsobeny novodobým účelům. Klenba vstupního vestibulu ne nesena čtyřmi hranatými sloupy. Do obou postranních křídel vedou schodiště lemovaná balustrádou. V patře se nachází sál, jehož strop zdobí freska s výjevy ze života sv. Augustina.

 
Současný stav:

Borovanský zámek se dochoval v podobě jak byl popsán výše.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy