Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK BŘECLAV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Břeclav

vývojové schéma

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 12. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Břetislavovo hradiště z 11. století vzniklo v bažinatém terénu vytvořeném rameny řeky Dyje. Objekty hradiště byly zbudovány na dubových pilotech; jejich podobu však nelze ani přibližně určit, protože nejstarší dispozice byla již ve 13. století při rozsáhlých terénních úpravách překryta 4 – 5 metrů vysokými navážkami. V jeho obvodu musel stávat kostelík, doložený listinou olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1131. Díky plánu objektu z počátku 18. století si umíme učinit rámcovou představu alespoň o podobě přemyslovského hradu. Dyje a její ramena vytvořily dva ostrovy. Na větším východním se rozprostíralo lichoběžníkové předhradí s hospodářskou zástavbou po obvodu. V předhradí se nacházel i mlýn. Hradní jádro bývalo na menší západním ostrově. Volně v nádvoří se tyčil mohutný pozdně románský donjon o průměru 16,8 metru se zdmi téměř 5 metrů silnými, postavený na roštu a pilotech z dubových kmenů. Podélný hradní palác přiléhal k západní obvodové hradbě. Podoba ostatních budov, které stávaly zřejmě především na jihu, není známa. Žerotínská přestavba ze čtyřicátých let 16. století znamenala razantní zásah do hmoty paláce. Raně renesanční budova, využívající starších konstrukcí, má v nádvoří arkády s jen lehce stlačenými archivoltami na toskánských sloupcích. Arkádový ochoz je nesen řadou bohatě tvarovaných krakorců. Naproti tomu jižní křídlo pochází až z druhé poloviny 16. století: jeho ochozy nejsou klenuté, archivolty arkád jsou stlačenější a i tvar sloupků je odlišný, takže obě zámecká křídla působí poněkud nesourodým dojmem. Ve druhé polovině 17. století byla na západě zřízena schodišťová věž a dalších barokních úprav se objekt dočkal před rokem 1750, kdy na jihozápadě vzniklo malé, nakoso stojící křídlo s hranolovou věží. V 19. století byl objekt doplněn dalšími přístavbami a věžemi ve stylu neogotiky, přičemž část staveb dostala výzor částečné zříceniny. Většina objektů předhradí a starý románský donjon postupně podlehla zkáze.

 
Interiér:

Interiéry zámku ve druhé polovině 20. století značně utrpěly. Ve starém západním křídle se dosud dochovalo několik renesančních kleneb a ze starší doby pochází i hvězdicová klenba místnosti v patře na jihozápadě, patrně kaple. Tato prostora je přístupná pískovcovým portálkem.

 
Současný stav:

Zámek je značně zubožená dvoupatrová dvoukřídlá renesanční budova s nádvorními arkádami. V jihozápadním rohu mu dominuje pseudogoticky upravená věž, připomínající svým výzorem zříceninu. Na nádvoří zámku stávaly až do konce 20. století základy a suterén románského donjonu, v nedávné době prakticky zničené barbarskými stavebními zásahy.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy