Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK BŘEZNICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 12. 12. 2011
Historie objektu:

Osada Březnice vznikla na Zlaté stezce, důležité obchodní tepně vedoucí z Čech do Pasova. V první polovině 13. století založil v Březnici mocný rod Buziců tvrz, zmínka o níž se datuje již k roku 1238. Prvním známým držitelem tvrze a snad i jejím zakladatelem byl Budislav, rádce krále Václava I. Buzici vlastnili Březnici až do roku 1406. Na zásah krále Václava IV. získal zboží roku 1415 nejvyšší mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína. Petr Zmrzlík náležel k osobním přátelům Mistra Jana Husa a za husitských válek stál on i jeho dědicové na straně kalicha. Proto byla Březnice roku 1422 dobyta a vypálena katolickým vojskem. Následná obnova tvrze, při níž došlo i k její částečné přestavbě, postupovala jen pomalu. Roku 1506 koupil březnickou tvrz s městečkem, vsi Bubovice, Oslí a Volenice a části vesnic Bor, Hudčice, Martinice, Miřetín, Pňovice a Počaply Zdeněk Malovec z Chýnova a na Vimperku. Za Malovců dostala tvrz mohutné pozdně gotické opevnění, takže by od té doby mohla být plným právem označována jako hrad. Podoba nových fortifikací nabízí hypotézu, že se na jeho výstavbě podílel Benedikt Rejt, slavný architekt krále Vladislava. Petr Malovec se roku 1547 zúčastnil odboje proti králi Ferdinandovi I., za což mu byl zkonfiskován majetek. Březnici rok poté koupil Jiří z Lokšan. Jiří z Lokšan zastával u dvora řadu významných funkcí – působil jako tajemník, říšský místokancléř, dvorský rada a říšský hejtman –, který často pobýval v zahraničí, zejména v Itálii.Březnický hrad přestavěli Jiří a po jeho smrti r. 1551 jeho manželka Kateřina z Lokšan v módním renesančním slohu. Roku 1557 se na Březnici uskutečnila tajná svatba Filipíny Welserové, neteře Kateřiny z Lokšan, s arciknížetem Ferdinandem, synem císaře Ferdinanda I. Kateřina z Lokšan, která měla na spříznění svého rodu s Habsburky nemalé zásluhy, zemřela v Ambras roku 1580. Působí jako paradox, že se její vnuci aktivně zapojili do stavovského povstání proti císaři, za což byli potrestáni ztrátou majetku a Adam z Lokšan roku 1621 dokonce odsouzením k trestu smrti. Před tím sice unikl, avšak nedlouho nato – roku 1622 –, když doprovázel coby komorník prchajícího krále Fridricha Falckého, zahynul při nešťastné nehodě ve Francii. Za stavovského povstání zámek velmi utrpěl, když jej i město vydrancovali jak povstalci, tak císařští. Roku 1623 získal Březnici královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda, který nedlouho předtím připravil podklady pro potrestání účastníků povstání. Roku 1642 byl tento bezohledný muž za své zásluhy při násilné rekatolizaci povýšen do panského stavu. Březnický zámek dále přestavěl. Po vymření rodu Jeníšků z Újezda přešlo březnické panství na Krakovské z Kolovrat, jejichž březnická větev se pak psala z Újezda, a po Krakovských – roku 1872 – na uherský rod Pálffyů z Erdödu. Pálffyové provedli na zámku další úpravy, z nichž některé byly bohužel značně necitelné. Roku 1945 jim byl majetek na základě Benešových dekretů zkonfiskován. Dnes náleží březnický zámek státu a po rozsáhlé rekonstrukci realizované v poslední čtvrtině 20. století je volně přístupný veřejnosti.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Malovcové z Malovic z Kolovrat
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy