Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK BŘEZNICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
PROHLÍDKOVÉ TRASY PLATNÉ PRO ROK 2008:
 
I. návštěvnický okruh
II. návštěvnický okruh
I+ návštěvnický okruh
Zámecká kaple
Galerie Ludvíka Kuby
Anglický park
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 12. 12. 2011
I. návštěvnický okruh

Interiéry zámku - velká gotická místnost, galerie Jeníšků z Újezda, galerie Krakovských z Kolowrat, galerie Palffyů z Erdödu, africký salon, malý biedermeierovský pokoj s grafikou, malá jídelna a přípravna, renesanční jídelna, barokní sál, velký biedermeierovský salon a empírový salon.

OTEVÍRACÍ DOBA K OKRUHU
Datum od - do a dny v týdnu: Čas od - do: Poslední prohlídka: Poznámka:
1. 1. - 31. 3.  
PO ÚT ST ČT SO NE zavřeno, prohlídky pouze po domluvě
STÁTNÍ SVÁTKY
1. 4. - 30. 5.  
PO ÚT ST ČT SO NE 09:00 - 16:00 16:00
STÁTNÍ SVÁTKY
1. 6. - 31. 8.  
PO ÚT ST ČT SO NE 09:00 - 17:00 17:00
STÁTNÍ SVÁTKY
1. 9. - 31. 10.  
PO ÚT ST ČT SO NE 09:00 - 16:00 16:00
STÁTNÍ SVÁTKY
1. 11. - 31. 12.  
PO ÚT ST ČT SO NE zavřeno, prohlídky pouze po domluvě a mimořádně otevřeno 13. prosince 2008
STÁTNÍ SVÁTKY

CENÍK VSTUPNÉHO K OKRUHU
Název ceny: Bližší popis: Období platnosti: Cena:
základní vstupné (český výklad) dospělí
80,- Kč
základní vstupné (cizojazyčný výklad) dospělí
170,- Kč
snížené vstupné (český výklad) děti od 6 do 15 let, studenti po předložení průkazu, senioři po dosažení 65 let, ZTP/P - dospělí
60,- Kč
snížené vstupné (cizojazyčný výklad) děti od 6 do 15 let, studenti po předložení průkazu, senioři po dosažení 65 let, ZTP/P - dospělí
150,- Kč
rodinné vstupné dva dospělí a jejich děti - pouze český výklad
210,- Kč
hromadné dětské vstupné pro organizované skupiny dětí do 6 let
5,- Kč
volné vstupné děti do 6 let - neorganizované skupiny, děti a studenti TP, ZTP, ZTP/P, průvodci ZTP/P, pracovníci NPÚ, členové AMG, průvodce skupiny nad 20 osob
zdarma

OSTATNÍ INFORMACE K OKRUHU
Foto: NE
Video: NE
Doba prohlídky cca 45 - 55 minut. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 33 osob.

OSTATNÍ PŘÍPLATKY A SLEVY - POZNÁMKY (PLATNÉ OBECNĚ PRO CELÝ OBJEKT)
Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 5 osob, vč. neplatících dětí do věku 6 let. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 33 osob. Méně než 5 osob zahájí prohlídku do 30 minut po stanovené době začátku prohlídky. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. Doba zahájení jednotlivých prohlídek je zveřejňována v pokladně objektu.

Příplatky k základnímu vstupnému: rezervační poplatek 10%, použití magnetofonu - vstupné jako za cizojazyčný výklad, prohlídka po otevírací době příplatek 200%, prohlídka mimo sezónu příplatek 400%. Fotografování a filmování v objektu je přísně zakázáno. Průvodci skupiny větší než 20 osob mají vstupné zdarma. Zdarma je též umožněn vstup novinářům po předchozí dohodě s vedoucím památkového objektu, pokud se jedná o pracovní návštěvu. Výjimky z cenového výměru schvaluje vedoucí odboru správy státního zámku Březnice po předložení písemné žádosti.

Je možno platit platebními kartami Amercian Expres, Diners Club, JCB, Maestro, MasterCard, VISA a VISA Electron.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY NÁVŠTĚVNÍKŮM
Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku. Rezervace prohlídek hromadných skupin provádějte přímo na zámku, rezervační poplatek činí 10 % ceny vstupného, bude uhrazen v hotovosti v pokladně zámku. Právo na rezervaci prohlídky mají pouze hromadné skupiny, tzn. takové, které uhradí vstupné jednorázově za všechny své účastníky.

Občanský svatební obřad probíhá v hudebním sálu ve druhém patře jižního křídla zámku, nebo v parkánové zahradě mezi kašnou a pokladnou. Cena za pronájem sálu na svatební obřad je 5000,- Kč, v případě svatby venku 6000,- Kč. Svatební obřady probíhají cca od dubna do konce října, tj. po dobu návštěvní sezony. Na adrese uvedené v odkazu Kontakty si stačí rezervovat termín, obrátit se na matriku MěU Březnice (tel.: +420 318 403 167) a poté zaplatit správě zámku částku za pronájem daných prostor. Církevní svatební obřad probíhá v zámecké kapli Neposkvrněného početí Panny Marie. Pro tento typ obřadu platí stejné nájemní podmínky a postup jako v případě občanského svatebního obřadu. Místo matriky MěÚ je třeba domluva zpravidla s Farním úřadem římskokatolické církve v Březnici (tel.: +420 318 682 289) nebo s jiným farním úřadem.

Pronájem prostor je možný v době návštěvnické sezony (duben - říjen). Kromě určených pronajatých prostor platí, že památkový objekt je standardně přístupný veřejnosti. Správou zámku bude vyhotovena smlouva o pronájmu určených prostor zahrnující povinnosti a závazné podmínky obou smluvních stran, dohodnutá finanční úhrada za pronájem určených prostor bude zaplacena pronajímatelem před započetím akce, v objektu platí přísný zákaz kouření, cena pronájmu zahrnuje i dobu přípravy akce ze strany nájemce.
Výstavní sál, hudební sál - 5000,-Kč (každá započatá hodina) za jednu místnost - dva sály o rozloze 80m2 (cena zahrnuje pronájem místnosti, spotřebu el. energie a vody, úklid a nezahrnuje úhradu za dozor ze strany správy památkového objektu po dobu trvání akce) - vhodné pro koncerty, přednášky, diskuse, nevhodné pro hostiny, rauty
Zámecká paple - 5000,- Kč / svatba (pouze pro církevní svatební obřad)
Parkánová zahrada (část) - 6000,-Kč / každá započatá hodina.
Zámecký park (část) - 3000 až 4000,-Kč / každá započatá hodina.

Převážně v době letní návštěvní sezony a za dobrého počasí je možno využít nabídky jízdy kočárem v areálu zámeckého parku, více na www.kone-jor.cz.
Suvenýry - Rezervace prohlídek - Pronájem prostor - Svatby, obřady

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy