Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK BUDIŠOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Budišov

vývojové schéma

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 12. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Dnešnímu zámku předcházela tvrz, jejíž hlavním obranným prvkem byla voda z blízkého rybníka. V době pozdní gotiky se jednalo se o hradbou vymezený lichoběžníkový areál délky 32 metrů a šířky 14 – 31 metrů, skrytý v hmotě dnešního zámku. Vstupní brána se nacházela v dnešní poloze, tzn. na jižní straně. Její ochranu zajišťoval jednak vodní příkop, jednak hranolová věž vystupující výrazně do příkopu před jižním čelem tvrze. Budovy tvrze přiléhaly k obvodové hradbě na jižní a východní straně. Nejvýznamnějším z nich byl patrně velký lichoběžníkový palác na východě, zpevněný nárožními pilíři. Pozoruhodným fortifikačním prvkem pozdně gotické tvrze byla protáhlá obdélníková bašta s oblým čelem, vystupující z obrysu hradeb na severozápadě. Za Václava Berky z Dubé v poslední čtvrtině 16. století vznikla budova s průjezdem a obytné křídlo na severu. Významná barokní přestavba, která zcela změnila charakter objektu, proběhla za Paarů. Severní křídlo bylo zbouráno a znovu vyzdviženo a západní a východní přízemí starší obvodové zástavby bylo změněno na salu terrenu se štukovou výzdobou. Pozdně gotická bašta dostala podobu barokní kaple a vstup do objektu zprostředkoval nový kamenný most. Zámek dostal druhé patro, které odstranilo jeho původní členitou podobu. Bylo upraveno rovněž předzámčí a v okolí zřízen park, spojený se sala terrenou dlouhým schodišťovým průchodem.

 
Interiér:

V prostorách zámku – zvláště ve východním křídle – se dochovala štuková výzdoba a nástěnné malby.

 
Současný stav:

Zámek, stojící na severovýchodním okraji stejnojmenné obce, se dochoval v podobě jak byl popsán výše. Je to čtyříkřídlá dvoupatrová budova zhruba lichoběžníkového půdorysu se zbytky arkád v nádvoří. Přichází se k ní od jihu, kde stojí hospodářské budovy; zámecká brána je dostupná po mostě přes příkop. Vstupní průčelí budovy má střední rizalit a fasádu členěnou pilastry, v přízemí i bosáží.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy