Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK ČERNÁ HORA
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Černá Hora

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 18. 5. 2008
Exteriér, stavební vývoj:

Zámek, původně hrad Černá Hora zaujímá konec jihozápadního výběžku z vrchu Paseka severně od městečka. Jeho areál je dvojdílný. Přístup k vstupnímu průčelí předzámčí, jenž má tvar obdélníku s orientací v ose objektu (tj. ze severovýchodu na jihozápad), vede od severovýchodu. K hradbě předzámčí, jenž vzniklo úpravou staršího předhradí, přiléhá na severozápadě a severovýchodě patrová dvoukřídlá hospodářská budova s okrouhou baštou nejspíš pozdně gotického původu v severním nároží. Obdobná bašta zajišťovala i nároží východní, čímž bylo dosaženo velmi efektivního křížového postřelu předpolí; tato bašta byla zbořena při opravách objektu v 19. století. Průjezd do předzámčí má podobu zdobeného portálu s brankou pro pěší, dekorovaného nápisem o založení (přesnější by ovšem bylo říci přestavbě) předhradí Albrechtem Černohorským z Boskovic r. 1561. Otvory pro kladky nad portálem prozrazují, že před vstupním průčelím býval šíjový příkop, zasypaný nejspíš v 19. století. Jádro hradu, dnes zámek, bylo ve středověku obehnáno okružním příkopem, jenž byl asi v období pozdní gotiky na straně předhradí uzavřen bočními zdmi a obezděn. Vlastní zámek má půdorys téměř obdélníka, jehož obvod tvoří na straně vstupu a částečně i na severu a jihovýchodě trojkřídlá dvoupatrová budova. Zámku vévodí čtyřpatrová hranolová schodišťová věž s nízkou střechou, přiléhající ke krátkému nádvornímu průčelí jihovýchodního křídla. Stavebně historická analýza ukázala, že původní hradní paláce jsou substrukcemi současných křídel zámku na severozápadě a jihovýchodě. Na jihozápadě uzavírá zámecký areál volná plocha tzv. Růžové zahrady. Zdá se však, že právě v jižním koutě Růžové zahrady mohl kdysi stát nejstarší hradní palác, zvláště když jádro mohlo ještě být rozděleno příčnou zdí na dvě části. Dnes již na hradní minulost této části zámku upomíná jen torzo gotické věžice v západním nároží a zbytky parkánu ve svahu pod ní.

 
Interiér:

Interiéry zámku byly zcela přizpůsobeny jeho novodobým účelům. V budově na předhradí se dochovaly renesanční ostění oken a portálků a rovněž renesanční klenby. Pod budovou se nachází prostorný sklep.

 
Současný stav:

Zámek se dochoval v podobě jak byl popsán výše.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy