Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK ČESKÝ RUDOLEC
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Český Rudolec

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 1. 7. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Zámek Český Rudolec stojí v rovinné poloze na jihovýchodní straně vsi. Jeho vznik přestavbou ze starší tvrze dokládá na první pohled pouze nepravidelný půdorys. Donedávna bylo též zřetelné uspořádání sousedních partií zpustlého parku, které svědčilo o někdejší existenci příkopů. Původní tvrz měla tvar nepravidelného oválu s osami 24 a 26 m. Obvodní zeď o síle 1,2 m se dodnes zachovala ve zdivu pozdějších přestaveb na jihu a západě. Při průjezdu stávala 20 m vysoká čtvercová věž čtvercového půdorysu 5,5 × 5,5 m se zdmi až 2 m silnými. V posledním, čtvrtém patře se dochoval zazděný gotický portálek, který vedl na severní stranu obranného ochozu. Nejstarší obytná budova stávala při jižní hradbě; asi v pozdní gotice byly obytné plochy rozšířeny zalomeným stavením přistavěným vně hradby na severozápadě, kde se zachovala místnost s valenou klenbou. Osou budovy procházel průjezd do původní brány, který je funkční i v současnosti. Při renesanční přestavbě vzniklo východní křídlo a před hradbou se opět vysunulo křídlo severovýchodní. Do nádvoří byla vložena tři ramena arkádových ochozů. Prakticky v této podobě byl objekt po požáru v roce 1860 přestavěn ve stylu tudorovské novogotiky. Zámek je dvou- a třípatrová čtyřkřídlá budova s vnitřním dvorem s hlavní hranolovou věží a dvěma nárožními věžemi, členěná bohatými novogotickými prvky s atikou s cimbuřím a vížkou. Úzká gotizující okna.

 
Interiér:

Interiéry jsou dnes zcela zničeny, v objektu byly bývalým vlastníkem započaty rekonstrukce, který vybudoval nové hurdiskové stropy, oklepal veškeré omítky a zanechal objekt v tomto stavu, kdy jej odkoupila obec, který jej počátkem 21. století prodala soukromému majiteli.

 
Současný stav:

Stav objektu je velmi špatný a v některých místech dokonce chybějí střechy. Bývalá zahrada okolo zámku je volně přístupná a je zcela neudržovaná.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy