Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek ZÁMEK DĚČÍN
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Zámek Děčín

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 9. 3. 2012
Exteriér, stavební vývoj:

Zámek Děčín, stojící na skalnatém ostrohu asi 50 m vysoko nad soutokem Labe s Ploučnicí, prošel mnohostupňovým stavebním vývojem, o němž však dosud víme jen málo. Přístup ke hradu vedl od východu, kde byla ostrožna překopána dvěma šíjovými příkopy. Podoba původní středověké podoby hradu nám prakticky uniká, ba nelze vyloučit, že nejstarší hradní objekty byly při pozdějších přestavbách zcela odstraněny a včetně hradní skály odlámány. Nejhodnotnějšími zdroji informací o původní podobě hradu tak zůstává rytina J. Ziegera z r. 1711 a blíže nedatovaná rytina z doby před r. 1668, kterou do svého díla zařadil A. Sedláček. Vyobrazení z r. 1711 již zachycuje přístup k zámku tzv. Dlouhou jízdou (viz dále v textu), za níž se nachází barokními budovami vymezený prostor předzámčí. Vstupní bránu do tohoto prostoru – původně předhradí –, dostupnou po mostě přes příkop, střežila ještě v 17. století okrouhlá věž či bašta. Věž nepřevyšovala úroveň přilehlé kurtiny a byla na koruně ukončena cimbuřím, což ukazuje na její středověký původ. Na předhradí navazoval za druhým příkopem vlastní zámek (původně hrad), r. 1711 převážně renesanční. Hlavní objekt zámku – renesanční palác s vysokými štíty – tvořil jižní frontu jádra. Ve východním sousedství paláce stála vysoká čtverhranná věž nejasného stáří, r. 1711 plně zakomponovaná do příčného (tj. východního) křídla jádra. Rytina publikovaná Sedláčkem však ještě věž v této podobě nezobrazuje, pouze naznačuje existenci čtverhranné bašty s vysokou střechou, vysunuté před přilehlou kurtinu do příkopu. Nejstarší objekty bývalého děčínského hradu pravděpodobně stávaly na okraji ostrohu na západě, kde Ziegerova kresba ještě zachycuje goticky vyhlížející portál. Rozsáhlá přestavba ve druhé polovině 18. století přinesla demolici nebo alespoň razantní přestavbu velkého množství zámeckých objektů. Zejména bylo zbořeno příčné křídlo s věží a druhý příkop byl přeměněn ve sklepy, čímž se stal areál jednodílným; na západě vznikla r. 1788 zvýšením staré hranolové věže či bašty čtverhranná věž s bání a celý zámek byl komplexně barokizován.

 
Interiér:

Zámecké interiéry, v nichž ještě A. Sedláček vzpomíná kapli sv. Jiří, knihovnu z r. 1790 s vzácnými rukopisy a zbrojnici se sbírkou starých zbraní, byly za pobytu různých armád (zejména sovětské) po r. 1932 prakticky zničeny. V současnosti probíhá jejich pozvolná rekonstrukce, zahrnující obnovu reprezentačních prostor v západním křídle a instalaci novodobých mobiliářů.

 
Současný stav:

Svojí současnou rozlohou zámek Děčín kopíruje rozsah vartemberského středověkého hradu. Rozlehlé, zhruba oválné nádvoří po obvodu lemují patrové budovy, které nikterak neukazují na složitý stavební vývoj objektu. Na západě, nad soutokem Labe s Ploučnicí, z obrysu zámku vystupuje 50 m vysoká hranolová věž s úpravou z r. 1788. Průjezd do nádvoří na východě má podobu raně barokního portálu z r. 1674. Velmi originálně je řešen přístup k zámku: prudce stoupající cesta je v délce 270 m sevřena 7 m vysokými zdmi se slepými arkádami. Tento v Čechách ojedinělý barokní architektonický prvek, tzv. Dlouhá jízda, pochází z r. 1672. Při severní stěně Dlouhé jízdy bývaly terasovité barokní zahrady se sala terrenou a glorietem, které brzy po jejich dokončení obdivoval Bohuslav Balbín. Dnes se z těchto zahrad dochoval pouze malý zlomek – tzv. Růžová zahrada – před samotným zámkem. Při dolní bráně stojí barokní kostel sv. Kříže z let 1687 – 1691, se zámkem původně spojený krytou chodbou.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy